Zon-Pluto

Advertenties

ASPECTEN TUSSEN ZON EN PLUTO

Aspecten zijn in de astrologie afstanden met een speciale betekenis. Aspecten worden berekend in de geboortehoroscoop, in de progressieve horoscoop en met transits (actuele standen). De meest uitdagende aspecten zijn die tussen de Zon en Pluto. Je vindt hier meer over Zon-Pluto aspecten in de geboortehoroscoop, in synastrie, in de progressieve horoscoop en met transits (actuele standen). Ook vind je voorbeelden van transits van Pluto met Zon en progressies van de Zon met Pluto.

Zon-Pluto is de combinatie van de autoriteit, van eigenwaarde en van de prijs die je voor een bepaalde leefwijze betaalt (of voor het ‘opgemerkt worden’). Met Jupiter erbij wordt de eigenwaarde vergroot (vaak in verband met succes. Maar Zon-Pluto is nooit gemakkelijk. Het aspect wijst op stress, zelfs wanneer het gaat om driehoeken of sextielen. Dat is omdat de verhouding tussen de planeet van het licht en de dwergplaneet van de duisternis schaduwen werpt, hoe snel ze ook weer verdwijnen. Pluto is niet voor niets een deel van het woord plutocratie (heerschappij van het geld en de winst). Misschien zie je daarom ook mooie aspecten met Pluto als wedstrijden worden gewonnen. Die worden altijd gewonnen door de ‘sterkste’…

Pluto is een erg klein object, een dwerg in de donkerste hoeken van ons zonnestelsel. Alleen als het het licht van de zon Pluto beschijnt, wordt je hem gewaar. Daarom heeft Pluto de betekenis van dat wat zo diep ligt dat het nog ontdekt moet worden. En daarom is een aspect tussen Zon en Pluto een aspect dat wijst op het doen van (niet altijd prettige) ontdekkingen. De grootte van Pluto doet niets af aan zijn betekenis in de horoscoop. Waar Pluto staat is het leven intens en als Pluto in beeld komt, dan wordt het leven intens beleefd. Maar Pluto is ook de kracht die je vindt in dat ene laatste lichtpuntje…Nadat Pluto werd gereduceerd tot dwergplaneet begon de teloorgang van de banken en de crisis. Toevallig is Pluto ook het symbool van crisis en kwesties van leven en dood.  Pluto heerst in de astrologie over het teken Schorpioen en het achtste huis van schulden, geld en bezit van derden, erfenissen en dat wat je samen met of via anderen bezit. Pluto is ook het symbool van de macht. Wie een aspect heeft tussen Zon en Pluto wil zich op een of andere manier laten gelden. Daarom misschien zie je Zon-Pluto doorlopend in de horoscopen van voetbalcoaches?

GEBOORTEHOROSCOOP MET ZON-PLUTO ASPECT

Zon-Pluto conjuncties (en opposities) zijn niet gemakkelijk. Zon conjunct Pluto of Zon oppositie Pluto kunnen je stimuleren om datgene te doen dat je werkelijk de moeite waard vind, maar vaak is het vanuit een geforceerde situatie. Je moet wel of je kan niet anders…Stress leidt je…en er is een groot besef van de waarde van het leven. Dit aspect maakt je waakzaam, dwingt je sterk te zijn en geeft je tegelijk de kracht om de moeilijkheden of problemen die je hebt onder ogen te zien. Zon-Pluto is een van de aspecten die je leven ingrijpend kunnen veranderen.

In de geboortehoroscoop zegt een nauw aspect tussen Zon en Pluto iets over de kans dat kwesties van leven en dood, autoriteit en eigenwaarde van belang zal zijn in de loop van je leven. Het aspect maakt fanatiek op het gebied waar je sterk bent (dan wil je winnen). Je kunt het je met Zon-Pluto zelf erg moeilijk maken, moeilijker soms dan nodig is. Veel (zo niet alle) coaches van voetbalteams hebben een aspect tussen Zon en Pluto. Winnen of niet maakt voor coaches een ernstig verschil. Ook is gezag hebben voor hen belangrijk. Met Zon-Pluto kun je veeleisend zijn. De problemen van iemand met een conflictaspect tussen Zon en Pluto is het erkennen van andermans gezag en eigen kracht of problematiek. Moeilijke verhoudingen met de eigen vader kunnen aan de basis liggen van de problemen met de eigenwaarde, vooral als de Zon inconjunct Pluto staat (zoals bij Joseph Stalin en Lindsey Lohan) en men geestelijk of fysiek ‘overweldigd’ kan worden door kwaadaardige personen in de omgeving of…de gezondheid wordt bedreigd. Andersom kan ziekte een probleem zijn, zelfs bij de zachte aspecten. Het lijkt er soms op dat iemand met Zon-Pluto in de horoscoop altijd wel een probleem te overwinnen heeft en als er geen problemen zijn, dan schept hij/zij ze. Maar Zon-Pluto mensen zijn ook de experts, de sterke leiders in moeilijke tijden en de mensen die het leven een uitdaging blijven vinden, ondanks alles. Het zijn de overlevers, de mensen van de come-back. Als ze worden verslagen vinden ze een andere manier om zich te laten gelden of om gewaardeerd te worden. Sommige vrouwen met dit aspect kiezen voor gevaarlijke, sterke of dominerende mannen bij wijze van uitdaging.

ZIJN ER GEMAKKELIJKE ASPECTEN MOGELIJK MET DIE MOEILIJKE PLUTO?

De zogenaamd gemakkelijke aspecten zijn moeilijker als het om de Zon en Pluto gaat. Deze aspecten maken het gemakkelijk om zaken te veranderen, te overleven of te manipuleren. Het sextiel tussen Zon en Pluto toont de gemakkelijke uitweg door dominantie of bluf. Je gebruikt je gezag of een bepaalde strategie, ziet de problemen helder en als je geconfronteerd wordt met problemen ga je er moedig tegenaan. Dat is waar het bij Zon-Pluto om gaat: levensmoed. Helaas moet je ook bij gemakkelijke aspecten tussen Zon en Pluto die levensmoed er vaak in zien te houden…

Voorbeelden: Arnold Schwarzenegger en Michael Jackson (beiden ondergingen heftige lichamelijke transformaties met alle problemen van dien), Achmed Sukarno (politiek is Pluto = strategie), Leo Beenhakker en Louis van Gaal (coaches).

Terug naar boven…

ZON-PLUTO, PROGRESSIE EN TRANSIT

Een progressieve Zon conjunct Pluto markeert een periode van dramatische veranderingen, waarvoor kracht, moed en durf nodig zijn. Transit Pluto conjunct de Zon spiegelt de vernietiging van iets in je lichaam of leven (bijvoorbeeld de verwijdering van een cyste of tumor), maar het gaat vooral om de periode erna, als je weer opnieuw moet beginnen in je werk of op het podium. Het is een transit dat veel stress met zich mee brengt en dat aangeeft dat het leven doorgaat (maar niet zoals vroeger). Een enkele keer gaat het bij transit Pluto conjunct de Zon om de terugkeer van een oud probleem. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Prins Bernhard (jr.), die twee keer naar het ziekenhuis moest om te worden geholpen aan hetzelfde probleem.

SYNASTRIE, ZON-PLUTO IN EEN RELATIE 

Wat nu als de Zon van iemand conjunct de Pluto van een ander staat? Dat wijst op sterke invloed of sterk onder de indruk zijn. Het is ook mogelijk dat de een de ander als een potentieel gevaar ziet. Hieronder zie je de horoscoop van Prins Bernhard, wiens Pluto in dezelfde graad staat als de zon van Edwin de Roy van Zuydewijn. Op 21 juni 2013 werden er kamervragen gesteld over de rol van Prins Bernhard bij het tegenwerken van de vroegere echtgenoot van diens kleindochter Margarita met behulp van rijksorganen als de AIVD (zie bericht http://nos.nl/artikel/520969-sp-d66-opheldering-rol-bernhard.html )

 

(Meer over de horoscoop van Prins Bernhard onder deze link)

Als beide personen in een relatie een aspect hebben tussen Zon en Pluto dan zijn ze samen sterk tegen de buitenwereld. Door het delen van een Zon-Pluto aspect kunnen ze het echter moeilijk hebben met de vraag wie van de twee de baas mag spelen over de ander. Het zijn sterke ego’s en sterke ego’s kunnen hard botsen. Als de relatie het moeilijke begin overleeft dan kan de relatie sterk en intens worden. Het is het aspect van ‘niet zonder en niet met je kunnen’…o

Hoe Zon-Pluto zich in jouw horoscoop laat zien hangt af van je situatie, geslacht, cultuur, leeftijd en status. En niet te vergeten: van de rest van de horoscoop! Ik geef wat voorbeelden

VOORBEELDEN (positieve en negatieve…)

1. Transit Pluto conjunct progressieve Zon in de horoscoop van mijn zus, die kort nadien overleed.

2. Transit Pluto conjunct geboorte Zon in de horoscoop van een Nederlandse minister van integratie die werd gedwongen ontslag te nemen.

3. Transit Pluto conjunct progressieve Zon in de horoscoop van een bedreigd politicus toen deze moest worden beveiligd.

4. Progressieve Zon van Paus Benedictus, conjunct Pluto toen hij in 2008/2009 in politieke problemen kwam.

5. Progressieve Zon conjunct Pluto (Koningin Juliana’s horoscoop op het moment dat ze de vriendschap met gebedsgenezeres Greet Hofmans moest opgeven, gedwongen door de politiek)

6. Progressieve Zon oppositie Pluto bij een mij bekende vrouw die opnieuw moest beginnen nadat haar man haar verliet.

7. Progressieve Zon oppositie Pluto in de horoscoop van een pas benoemde paus toen hij overleed (de stress en de verandering waren misschien teveel op zijn leeftijd).

8. Transit Pluto oppositie progressieve Zon in de horoscoop van Josef Frizl, toen zijn leven veranderde…

9. en 10. Toen ik transit Pluto conjunct de Zon had, was er een inbraak in mijn huis en sindsdien ben ik van top tot teen beveiligd. Johan Cruijff’s huis is in oktober 2012 leeggeroofd bij zijn afwezigheid. De dieven namen kostbaarheden mee. Hij had transit Pluto oppositie progressieve Zon. Op zo’n moment van transit Pluto besef je je kwetsbaarheid en je waarde.

11. Op 15 maart 2007 publiceerde ik voor het eerst over de heldin van het Poolse verzet, Irena Sendler of Sendlerowa, geboren 15 februari 1910 in Warschau. Op 10 oktober 2003 is ze onderscheiden met de orde van de Witte Arend voor het redden van 2500 Joodse kinderen uit het getto van Warschau in 1943. Ze werd daarvoor door de Duitsers gearresteerd en bij het verhoor werden o.a. haar armen en benen gebroken. Het Astro ID van haar horoscoop bevat een ‘roepende’ Mercurius (de boodschapper), een prominente Mars op het Ariespunt (nul Ram) zonder aspecten (bekend om haar werk of strijd op elk mogelijk niveau) en Zon driehoek Pluto is het nauwste aspect (moed, gezag, kracht). In het jaar van de Poolse bezetting kwam die moed naar voren bij progressieve Zon vierkant Pluto. Ze werd geconfronteerd met problemen, stress en levensgevaar. In 1943 werd ze gearresteerd bij Progressieve Uranus inconjunct Pluto. Uranus-Pluto-verbanden verwijzen naar revolutionaire verandering in je leven, zoals bijvoorbeeld een arrestatie. Een inconjunct wijst op het verlies van controle.

Irena Sendler overleed op 12 mei 2008 met progressieve Zon vierkant Chiron, transit Neptunus conjunct haar geboortezon en met transit Saturnus dichtbij de progressieve Zon.

12. Toen Ingrid Betancourt terugkeerde in de maatschappij, na jaren gedwongen in de jungle te hebben gezeten bij de FARC, had zij transit Pluto conjunct de Zon en kwam meteen een huwelijksprobleem aan het licht. Zij heeft Schorpioen (het teken van Pluto) als teken op de cusp van het zevende huis staan…

13. In het jaar dat Michael van Gerwen (MVG voor de darters) wereldkampioen werd (finale was op 1 januari 2014) had hij progressieve Zon quindeciel (165 graden) Pluto, een aanwijzing voor bijna obsessieve drang om te willen winnen, een enorme focus op overwinning. Het is hem gelukt! Van Gerwen is geboren op 25 april 1989 net als de Canadese alpine-skiester Marie-Michele Gagnon.

Dit waren – niet altijd plezierige – voorbeelden, maar er zijn mensen die hoegenaamd niets merken van het transit of van de progressie. Pluto moet belangrijk zijn in je horoscoop en/of je situatie of positie moet verband houden met alles waar Pluto voor staat (politiek, strategie, gevaar, ondergronds, undercover). Nieuwe mogelijkheden die zich voordoen met Pluto zijn:

1. Dapper onder ogen zien van problemen en daarvoor gewaardeerd worden.

2. Opnieuw beginnen, zoals de politicus die een eigen partij begon.

3. Waakzaam zijn en intens leven

4. Inzicht krijgen in machtsspelletjes.

5. Opnieuw de controle of de macht krijgen.

6. Je zelf opnieuw leren waarderen.

7. Een complete transformatie van je lifestyle.

8. En de uitdaging aangaan…

CONCLUSIE

Pluto wijst op drama’s, uitdagingen, veranderingen en problemen. Er gaan maar zelden mensen dood bij transit Pluto conjunct de Zon. Ik heb in mijn archieven 58 voorbeelden van overlijdensmomenten. Slechts in vier gevallen was er een progressie met Pluto (en dan nog samen met een transit van Neptunus of Saturnus of Saturnus/Pluto. Vergelijk dat eens met het aantal aspecten met Saturnus (20x), Uranus (13x) en Neptunus (12x). Er is dus geen reden het transit of de progressie met Pluto te vrezen. Maar als je al ziek, oud of in gevaar bent dan kan Pluto in ieder geval duiden op maatregelen die je liever niet had genomen.

Pluto is de prijs die je wint of betaalt…

EN HET LICHTJE IN DE DUISTERNIS DAT JE ZIET ALS ALLE ANDERE DOVEN…

Toen ik zelf jaren geleden transit Pluto conjunct de Zon had, las ik een artikel van de religieuze astroloog Steven Birchfield. Hij had toen een site met een indrukwekkende intro, maar die bestaat niet meer. De titel van het artikel was:” Pluto, a light when all other lights go out!” en hier is de link, met dank aan de goede vinder! Hij gebruikte Frodo’s ervaring met het monster in ‘Lord of the Rings’ als voorbeeld van hoe om te gaan met het aspect: het gevaar onder ogen zien en er niet meer bang voor zijn.

Reacties gesloten