Astrologie leren

Advertenties

Wat is astrologie, wat is een horoscoop en wat betekenen de symbolen? Hier vind je het antwoord op je vragen!

WAT IS EEN HOROSCOOP?

Een horoscoop is het astrologische beeld van de hemel op een bepaald moment en plaats.

Astrologen leggen een verband tussen de horoscoop en een gebeurtenis op hetzelfde moment. Die gebeurtenis kan een geboorte zijn, de oprichting van een bedrijf, het moment van een ongeval of het sluiten van een huwelijk. De meest getrokken horoscopen zijn geboortehoroscopen, gevolgd door progressieve horoscopen (horoscopen voor tijdstippen na de geboorte).

Terug naar boven

OVER DE GEBOORTEHOROSCOOP

De astroloog gaat ervan uit dat de geboortehoroscoop laat zien wat het karakter is van de geboren mens. Een horoscoop kun je alleen duiden in de context van de tijd en de omstandigheden. Met andere woorden: astrologen moeten tevoren weten of de horoscoop van een man, vrouw, dier of bedrijf is. Cultuurverschillen, leeftijd en politieke of sociaal-economische situaties maken een groot verschil voor de manier waarop de symbolentaal van de astrologie moet worden vertaald in concrete situaties.

Terug naar boven

SYMBOLEN IN DE HOROSCOOP

Astrologie leren begint bij het leren van de symbolen die in de astrologie worden gebruikt.  Als je eenmaal in symbolen gaat denken, begrijp je waarom. Het is als het leren van een vreemde taal met andere tekens voor het alfabet in een ander schrift. Leer de symbolen uit het hoofd als je je in astrologie wilt gaan verdiepen. De symbolen komen telkens terug! De astrologische symbolen zijn de verbeelding van een scala aan begrippen. Op een dag, als je verder studeert, zul je bij het zien van het teken Jupiter een groot aantal woorden, beelden en voorbeelden voor je zien die passen bij het symbool. Dat werkt ook andersom. Deze beeldtaal of symbolentaal is even helder als een verkeersbord of een vlag.

In teksten over astrologie wordt gewoonlijk het woord gebruikt waar het symbool voor staat. Maar in de horoscooptekening gebruikt men altijd de symbolen. Daarom begint het onderdeel Astromarkt/Astrologie dan ook met een tekening van de symbolen in de horoscoop.

Hoe moet je de tekening van de horoscoop lezen? 

De cirkel verbeeldt de hemel rond de aarde. Jij staat in de tekening in het midden van de cirkel op aarde op je geboorteplek. Boven je (boven de horizontale lijn tussen Ascendant = AC en Descendant = DC, de bovenste helft van de cirkel) is de zichtbare hemel. Alles wat onder die lijn staat is onzichtbaar voor jou. De horizontale lijn wordt doorsneden door de lijn MC/IC. Het MC (Medium Coeli, ander woord voor Midhemel) is het punt waar die dag de zon op het hoogtepunt zal staan (in het zenith). Het IC is het punt daar recht tegenover (het nachtpunt).

  • De lijn MC/IC is de lengtegraad van je geboorteplaats.
  • De lijn ascendant/descendant is de breedtegraad van je geboorteplaats.
  • Het kruispunt is je geboorteplek.

De planeten, Zon en Maan kunnen op elke plek in de horoscooptekening (dus aan de hemel) staan. Om je een idee te geven:

  • Ben je geboren bij zonsopgang dan staat de zon op de ascendant.
  • Ben je in de ochtend geboren dan staat de zon tussen ascendant en mc in.
  • Ben je geboren midden op de dag dan staat de zon bovenin op het MC.
  • Ben je geboren bij zonsondergang dan staat de zon op de descendant.
  • Ben je geboren midden in de nacht dan staat de zon onderin op het IC.

Behalve Zon en Maan zie je in bovenstaande tekening ook de planeten Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Alle hemellichamen (ook de zon dus) komen op bij de Ascendant en gaan onder bij de Descendant.

Op de achtergrond van de planeten (gezien vanaf de middenstip, de aarde) staan de sterrenbeelden. In het menu bij Horoscopen vind je onder Sterrenbeelden alle informatie over de manier waarop de Zon, Maan en planeten, Ascendant en MC gekleurd worden door het teken van de dierenriem.

Je hebt deze introductie in astrologie aardig begrepen als je het antwoord weet op de vraag of de horoscooptekening hierboven geldt voor een moment overdag of ’s nachts. en als je weet in welk teken Venus staat. Als je er nog over twijfelt, probeer het dan opnieuw. Astrologie studeren kost tijd. Als je het goed wilt doen, kost het jaren. Het is een interessante en veelomvattende studie van de wisselwerking tussen mensen, omstandigheden en corresponderende tijdbeelden ‘aan de hemel’. Voor miljoenen studenten astrologie biedt de studie groeiend inzicht in de eigen situatie en in die van anderen in verband met de wereld (en de hemel) om hen heen.

Succes met je studie!

.Terug naar boven

Reacties gesloten