Levensduur en astrologie

Advertenties

ASTROLOGIE EN LEEFTIJD

 

Welkom bij Astromarkt. Hier vind je een studie naar de relatie tussen de lengte van het leven en posities in de horoscoop, zoals de verdeling van posities in de horoscoop over de elementen en bepaalde aspecten. En wat voor invloed heeft het sterrenbeeld op de te bereiken leeftijd?

In de jaren negentig deed ik een studie naar het verband tussen levensduur en de verdeling over de elementen in de horoscoop, zonder bronvermeldingen, dus met beperkingen. Hieronder zie je de grafiek met het resultaat.

De op zeer jonge leeftijd overleden personen werden vergeleken met mensen die ouder dan 85 waren toen ze overleden. De jonge mensen hadden beduidend meer posities in vuur en water, terwijl de ouderen vooral veel meer posities in luchttekens hadden. Recent voorbeeld is een mevrouw die in Havelte haar 111de verjaardag vierde op 22 oktober 2013. Zij werd geboren met 50% van de posities in luchttekens en met Zon/Jupiter conjunct Uranus.

Later had ik wel een bron! Ik vond een website met de namen en geboortedata van 35 personen die ouder zijn geworden dan 100 jaar (zie de link voor de gegevens http://grg.org/Adams/Dutch1959.htm) en voegde daar Ann Flower aan toe – bron Times Online UK – en Queen mother Elisabeth. Zo kreeg ik 37 x 10 = 370 posities te verdelen over de elementen Vuur, Aarde, Lucht en Water.

Deze nieuwe studie geeft ruwweg hetzelfde beeld als de vorige. Ik heb er nieuwe elementen van studie aan toegevoegd (de oriëntale planeet, de zon-en maantekens, etc.). Je vindt hieronder de resultaten. In het kort komt het hier op neer:

dat het element Aarde, vaste tekens, een voor de Zon uit rijzende Uranus en de Zon in Schorpioen of de Maan in Boogschutter gunstig zijn voor het bereiken van een hoge leeftijd. Ook aspecten met Neptunus of Pluto en een midpuntcombinatie Zon-Jupiter-Pluto worden vaker dan gemiddeld gevonden bij zeer oud geworden mensen.

Het lijkt me een interessant gegeven voor verdere studie! Voor de overige details, zoals midpunten/aspecten, voor  voorbeelden en voor de cijfers lees je verder. Ga HIER naar het gedeelte over de sterrenbeelden en oud worden.

ELEMENT AARDE 
EN LEEFTIJD

Opnieuw, net als in mijn oude studie, bleken de zeer oud geworden mensen vaker plaatsingen te hebben in Aarde en Lucht en duidelijk minder in Water. Maar het element Vuur was onder deze mensen duidelijk sterker vertegenwoordigd dan in mijn eerdere studie. Al blijft het feit dat bij jong gestorven mensen het aantal posities in vuurtekens gemiddeld bijna twee keer zo veel is als plaatsingen in luchttekens.

Bij deze zeer oud geworden mensen is er 1,5 keer zo vaak sprake van posities in aarde dan in water. Deze studie bevestigt grofweg mijn eerdere bevindingen over luchttekens en voegt er iets aan toe: mensen die (zeer) oud worden zijn vaker realistische en aardgebonden types of ‘luchtige’ mensen dan zij die jong overlijden. Ze hebben de neiging goed voor zichzelf te zorgen en hechten aan regelmaat (het aarde-principe). Ook zijn ze minder gevoelig en vatbaar (water) of geneigd tot het nemen van risico’s of het gebruiken van veel energie (vuur).

Verdeling van de planeten, Zon en Maan over de elementen:

Vuur 87

Aarde 114

Lucht 91

Water 78

Aarde en Lucht zijn gemiddeld iets vaker bezet en dat is conform de verwachtingen. Bovendien hebben 7 van de 35 mensen 50% of meer plaatsingen in aarde en slechts 3 hebben 50% of meer geplaatst in vuurtekens. Opvallend: geen van deze meer dan honderd jaar oud geworden mensen hebben aarde als ontbrekend element. Ieder heeft een planeet, zon of maan in aardetekens. Met éen uitzondering: de Queen Mother!

Terug naar boven

DOORZETTERS MET VASTE TEKENS

Verdeling van de planeten, Zon en Maan over de kwaliteiten hoofd, vast of beweeglijk:

Hoofdtekens (starten, ondernemen): 112

Vaste tekens (vasthouden, doorzetten): 143

Beweeglijke tekens (flexibiliteit): 114

De vaste tekens overheersen en dat lijkt me passend.

Het vaste teken is voor de volhouder.

Terug naar boven

URANUS ORIËNTAAL STERKE AANWIJZING

Welke planeet is oriëntaal (loopt vooruit op de Zon en geeft daarmee aan wat op de eerste plaats komt) in deze studie:

Mars 7 x (actief zijn, doe-type)

Uranus 9x (alert, onafhankelijk zijn)

Jupiter 9x (ontwikkeld en positief zijn)

Saturnus 8x (serieus en voorzichtig zijn)

Neptunus 2x (idealistisch en romantisch zijn)

Pluto 1x (strategisch en moedig zijn)

Hier zien we Jupiter, Uranus en in iets mindere mate Saturnus naar voren komen.

In Astro I.D. meld ik op pagina 37 dat van de eerste tien mensen in mijn (oude) bestand 4 personen Jupiter oriëntaal hebben en 4 Uranus. Van de 20 personen in mijn archief die overleden vóór het 40ste levensjaar hebben er GEEN Uranus oriëntaal, slechts 3 hebben Saturnus oriëntaal en 6 hebben Jupiter voorop lopen. Dat is 30% voor Jupiter, tegen 25% van de oud geworden mensen. Jupiter oriëntaal lijkt me dan ook geen aanwijzing die in verband kan worden gebracht met leeftijd. Het percentage mensen met Saturnus oriëntaal wijkt tussen beide groepen weinig af. Ook Saturnus oriëntaal kan daarom niet als indicatie dienen. Mars oriëntaal kwam bij 40% van deze 20 jong overleden mensen voor en bij ca. 20% van de zeer oud geworden mensen. Dat lijkt significant. Maar het meest duidelijk is de aanwijzing van Uranus oriëntaal. Uranus vooruitlopend op de Zon lijkt stimulerend te werken.

Voorbeeld: Johannes van der Giessen (Rozenburg 17-12-1899 – overleden 19 maart 2008 na val enige weken ervoor). Van der Giessen’s overlijden kwam bij transits van Mars (vierkant Zon en oppositie Saturnus) en met Jupiter driehoek Venus.

In mijn boekje Astro I.D. op pagina 37 vind je een aantal opvallende voorbeelden van horoscopen met Uranus voor de Zon uit rijzend, net als op de geboortedag van Van der Giessen. Uranus oriëntaal lijkt een van de beschermende factoren te zijn in een mensenleven. Jupiter-Uranus noem ik daar ook al als een aanwijzing voor een lang leven. Je ziet in de horoscoop van Van der Giessen Jupiter roepend (zonder majeure aspecten binnen teken, in dit geval zonder een enkel aspect!). Hij had dus zowel Jupiter als Uranus prominent in zijn Astro I.D.

Uiteraard (ik kan het niet vaak genoeg zeggen) moet gekeken worden naar het totaalbeeld van de horoscoop en enkele onderdelen eruit zijn alleen nuttig als voer voor onderzoekjes als deze. Daarom geef ik hieronder nader uitgewerkte voorbeelden.

Terug naar boven

TEKENS/STERRENBEELDEN
 EN LEEFTIJD

De tekens van Zon en Maan bieden enig houvast. Zo blijken Zon of Maan in het teken Tweelingen helemaal niet vertegenwoordigd in de groep zeer oud geworden mensen, al kan Betje Comijs -Cicero de Zon in Kreeft of Tweelingen hebben staan. Ook het teken Maagd was ondervertegenwoordigd. Merkwaardig is dat de Maan in Schorpioen slechts één keer voorkwam, maar dat de Zon in Schorpioen het vaakst werd gezien (6 keer). Ook de Zon in Waterman, Vissen of Weegschaal hebben (komt elk 5x voor) lijkt beter dan in Ram, Stier of Maagd. De Maan in Boogschutter kwam het vaakst voor (7 keer), daarna Maan in Ram (6x), Waterman of Vissen (4x).

Terug naar boven

MIDPUNTEN, ASPECTEN EN LEEFTIJD

Liefst 50% heeft een aspect met Neptunus en slechts 20% een aspect met Mars, Saturnus of beide tegelijk. Een derde heeft een aspect met Pluto. In mijn eerdere studie vond ik vaker aspecten tussen Mars of Pluto met Saturnus en Neptunus bij de jonger gestorven mensen. De oud geworden mensen daarentegen hadden aspecten van Zon met Saturnus en de gunstige midpuntcombinatie van vooral Jupiter met Zon/Pluto. Dat wijst op succes. Ik kan me voorstellen dat oud worden éen van de successen in een leven kan zijn…

Terug naar boven

VOORBEELDEN
 HOGE LEEFTIJD EN HOROSCOOP

Het bereiken van een zeer hoge leeftijd heeft ook NADELEN. Sommige zeer oud geworden mensen lijden wellicht aan dementie of zijn bedlegerig. Daarom kun je ook moeilijke aspecten verwachten in deze horoscopen die wijzen op een leven in afzondering (Neptunus) of zelfs op vrijheidsbeperking in een instituut (Saturnus en Uranus). Overigens zul je merken dat Uranus nog belangrijker wordt als factor als je dieper ingaat in de studie van de posities van deze >100-jarigen.

Hinderika Modderaar heeft Mars oriëntaal vierkant Uranus en driehoek Saturnus. Ze is een vuur-aarde Steenbok met Maan in Boogschuter. Deze gegevens vertellen dat ze een creatief persoon is die gewoonlijk opgewekt en positief (Maan Boogschutter) omgaat met nadelen. Ze is buitengewoon energiek, maar tegelijk beheersd in de toepassing van die energie.

Zij is geboren op 29 december 1880 in Groningen om 8 uur (bron Astrolab) met Zon in Steenbok en Maan in Boogschutter, Steenbok ascendant, Neptunus cruciaal op het IC, Mars oriëntaal (ook sextiel Venus en driehoek Saturnus). Maan, Mercurius en Mars staan in Boogschutter, Jupiter en Saturnus in Ram. Zon, Uranus, Neptunus en Pluto staan in Aarde en Venus in Waterman. Uranus maakt een erg wijd vierkant met Mars (> 5 graden) en is retrograde. Uranus is de hoogst geplaatste planeet! 

Zo voldoet deze horoscoop aan de ‘vereisten’. Veertig procent staat in aarde. Maan in Boogschutter. Uranus prominent. Zon driehoek Neptunus.

Marianna Kors-Dikker (11 april 1858) had de Zon in Ram en Maan in Vissen. De Zon stond exact vierkant Saturnus en dat lijkt niet echt gunstig voor een lang leven, maar volgens mijn eerdere studie kan het juist wel gunstig zijn voor de levensduur (zie boven). Uranus staat ongeaspecteerd in deze horoscoop. Dat maakt Uranus prominent. En liefst 50% van de plaatsingen is in aardetekens en eveneens 50% in vaste tekens. Pluto staat op het midpunt Zon/Jupiter.

Wilhelmus Kostering werd geboren op 2 oktober 1849 met Zon in Weegschaal en Maan in Ram. De Zon opponeert wijd met Saturnus, Jupiter is oriëntaal, anderhalf vierkant Uranus. Veertig procent van zijn posities zijn in vuurtekens, 50% in hoofdtekens. Er is weinig aansluiting bij de uitkomsten van deze studie, lijkt het, behalve dat de Zon een biquintiel met Neptunus maakt (NB dit biquintiel is niet betrokken bij de cijfers voor aspecten van de Zon.) Het aspect Zon – Saturnus is al een eerder gevonden factor. NB Omdat de geboortetijd ontbreekt is het mogelijk dat Uranus aan top of op het MC staat (maar zeker weten doen we het niet).

Betje Comijs-Cicero werd geboren op 21 juni 1861 met de Zon juist in Kreeft (of nog net in Tweelingen). Ze heeft de Maan in Boogschutter. Uranus is oriëntaal (!) en de Zon staat vierkant Neptunus (op Nul Ram). De Zon bevindt zich midden tussen Jupiter en Pluto in. Je zou haar horoscoop kunnen lezen als dat van een te romantisch of wl erg gelovig type met een optimistische houding. Ze is nieuwsgierig/zelfstandig. en matig (Zon sextiel Saturnus; alweer deze planeten in verband!).

Wilhelmina Cammel, geboren op 8 januari 1871, is ook weer een uitzondering op de regel. Ze heeft Mars vierkant Saturnus in Steenbok oriëntaal en anderhalf vierkant Pluto. Dat is een combinatie die je bij de jong overleden mensen frequent ziet. Conform de studie: 
Veertig procent van de posities is in aardetekens, de Zon staat anderhalf vierkant het midpunt Jupiter/Pluto. Er is een halfsextiel met Jupiter en een vierkant met Neptunus. Mogelijk was zij een gelovig mens.

Geen onderdeel van deze studie, maar aardig om in een vergelijking te betrekken is de horoscoop van de officieel erkend alleroudste geworden mens op aarde, Jeanne-Louise Calment (zie Wikpedia), geboren te Arles op 21 februari 1875 om circa(!) 7 uur (bron geboortetijd is Astrothème). Ze is overleden op 4 augustus 1997 op de leeftijd van 122 jaar en 164 dagen. Toen ze 121 was bracht ze nog een rap-plaat uit!

Ze wijkt in veel opzichten af van het gemiddelde in de studie (en terecht, ze is het alleroudst geworden:). Van de zaken die je zou verwachten zien we een ongeaspecteerde prominente Uranus en de Zon in een driehoek met Jupiter (n.b. samen met het vierkant met Mars wordt een succes combinatie gevormd, lees Astro Trio). 

In tegenstelling tot de verwachtingen naar aanleiding van de studie heeft ze Zon vierkant Mars en de Maan in Maagd. Mars staat cruciaal aan top. Er is geen overheersing van het teken aarde. Er is geen aspect tussen Zon en Neptunus (al staat de Zon wel in Vissen). Tussen Zon en Saturnus is een quindecile-aspect van 15 graden.

Op zich is haar horoscoop geen aanleiding om bij de geboorte te zeggen dat zij zeer oud zou worden. Wel ontbreken er inconjuncten (die vaak op aangeboren kwalen duiden).

Ze is een levendig en opvallend evenwichtig type met fantasie en een kritische houding, al past ze haar opvattingen direct aan aan de toehoorder:). Ze is vooral tolerant en opgeruimd en meestal sympathiek (Maan driehoek Venus). Toch was er verdriet in haar leven door het verlies van haar enige dochter en later haar enige kleinzoon. Ze overleefde haar nakomelingen allemaal.

Toen ze overleed stond Pluto exact anderhalf vierkant haar progressieve MC en was dat een dag nadat transit Jupiter een sextiel met het progressief MC had gemaakt. Jupiter verschijnt in de horoscoop bij sterfgevallen als symbool van de arts of hulpverlener.

Terug naar boven

MEER VOORBEELDEN

Je ziet dat de uitkomsten van een groepsstudie niet direct kunnen worden geplakt op de duiding voor een individu. Maar zie je ook de prominentie van Uranus (vooral Uranus oriëntaal) als een belangrijke aanwijzing is? En dat de groep oude mensen verschilt van de groep die niet zo oud wordt, ook in de astrologie, en in ieder geval waar het plaatsingen in aarde betreft? Hieronder volgen nog wat voorbeelden.

Op 14 juni 2006, bij een transit van Mars oppositie zijn progressieve Zon, overleed de toen oudste man van Nederland, Jan Voogt, aan de gevolgen van een heupoperatie. Hij is geboren op 12 oktober 1899 en hij had 50% van de hemellichamen in luchttekens. Dat spoort met de studie naar de elementaire verschillen tussen mensen die zeer oud worden en mensen die erg jong overlijden..

De oudste mens ter wereld was lange tijd de Nederlandse Hennie van Andel – Schipper werd op 29 juni 2005 115. In haar horoscoop (tijd helaas onbekend) vind je 50% van de hemellichamen in luchttekens (en dat is in lijn met het onderzoek over elementen en levensduur).

JACOBUS DE LAVOIR (107) overleed 14 augustus 2005. Zijn geboortehoroscoop d.d. 14 januari 1898 (Ossenisse) gaf aan: Zon, Mercurius, Venus en Mars in Aarde, Maan, Jupiter, Neptunus en Pluto in Lucht, Saurnus en Uranus in Vuur, geen water.

MARIA VERKEYN
De ooit oudste vrouw van België (109!), Maria Verkeyn, is vrijdag 30 december 2005 overleden aan de gevolgen van een verkoudheid bij transit Neptunus driehoek Neptunus en oppositie progressieve Jupiter. In afwijking tot de resultaten van de studie naar het verband tussen de elementen en levensduur heeft de horoscoop van Maria Verkeyn vijf hemellichamen in watertekens (waarvan echter twee in Schorpioen..). Een grote driehoek in de watertekens tussen Maan/Venus, Jupiter en Uranus begunstigt het levensgeluk. Maria Verkeyn was geboren op 10 april 1986.

De daarna oudste van België heet mevrouw Annaert. Zij is geboren op 16 mei 1897 in Zedelgem, met een Maan, Saturnus en Uranus recht tegenover de Zon en in een vierkant met de planeet Jupiter en een driehoek van Mars. Maar het nauwste aspect dat zij heeft is Venus driehoek Jupiter (geluk in de liefde of veel sympathie geven en krijgen). In haar horoscoop ontbreekt het element vuur. 
Misschien geheel toevallig hebben beide dames de planeet Mars in de 29ste graad van een teken.

Gertrude Baines is geboren op 6 april 1894 in Shellman, Georgia (USA) en ze leeft nog. Ze werd iig 115 in 2009, toen ik over haar schreef op Astrodomein. Met veel oud geworden mensen heeft ze gemeen dat ze 50% van de posities in luchttekens heeft. Ook heeft ze 50% in beweeglijke tekens. Beweging en sociale contacten dragen bij aan een lang leven. Er zijn geen posities in aardetekens, behalve als ze na 22u45 is geboren (met Maan in Stier).

Inconjuncten ontbreken in haar horoscoop (de Zon is net niet meer inconjunct Uranus), zodat er geen aangeboren gebreken waren. Genen en omstandigheden deden ongetwijfeld de rest. Zonder geboortetijd is helaas niet te zien wat de cruciale posities op de dag van haar geboorte waren. Het nauwste aspect is Neptunus vierkant Ceres. Omdat Ceres het symbool van de genen is, zit daar misschien de crux en heeft Ceres een prominente plaats op Ascendant, MC, IC of descendant.

BERICHT VAN 22 juni 2005
: VROUW (99) HERENIGD MET JEUGDVRIENDIN OP VERJAARDAG

Een in Groningen geboren mevrouw werd 99 en op die dag vond zij haar jeugdvriendin terug (98). Alsnog gefeliciteerd, Jansien Landman! Zij is geboren op 22 juni van het jaar 1906. De geboortetijd weet ik niet, helaas…Op die dag waren er liefst 5 hemellichamen in het teken Kreeft. Het enige dat overeenkomst met de oudste mens ter wereld is dat zij ook 50% in 1 element heeft staan in de horoscoop. 
Leuke uitzondering op de regel…

WEETJE:

John M. Addey onderzocht in de vijftiger jaren de horoscopen van bijna 1000 hoogbejaarden. Hij ontdekte dat zij beduidend meer uitgaande aspecten hadden dan de vergeleken groep poliopatiënten, die meer ingaande aspecten hadden. Hij publiceerde dit onderzoek in ‘The search for a Scientific Starting Point’, Astrology, vol. 332, no. 3.

BERICHT VAN 25 FEBRUARI 2011 OVER TWEE OUD GEWORDEN NEDERLANDERS

Geertruida Draaisma werd gisteren 109 en daarmee de oudste Nederlandse. Ze is geboren op 25 februari 1902! Jupiter in Waterman rijst voor de Zon uit en 50% van de posities staat in luchttekens. Dat is in lijn met de eerdere bevindingen over Jupiter-Uranus en varianten en over de luchttekens in de horoscopen van zeer oude mensen. Onlangs kwam ook een oudere meneer in het nieuws die nog steeds werkt al is hij 100 geworden. Die heeft Uranus voor de Zon uit rijzend, ook volgens het boekje, en Zon vierkant Jupiter en semi half vierkant Uranus. Oh ja, Jupiter maakt bij hem ook nog een quintiel met Uranus en hij heeft 50% in aardetekens staan. Alweer, volgens het boekje! Hier zie je de posities op beide data.

UPDATE 16 maart 2011:

De Telegraaf bericht over een Duits onderzoek naar de levensduur. Daaruit komt naar voren dat mensen die in november geboren (veelal Schorpioenen dus!) maanden langer leven dan bijvoorbeeld mensen die in mei werden geboren. De Duitse studie geeft aan dat wie geboren is in november gemiddeld maanden langer leeft dan wie in mei is geboren. Dat stemt overeen met bovenstaande berichten!

UPDATE 15 september 2013: de oudste man ter wereld is op 13 september 2013 overleden. Salustiano ‘Shorty’ Sanchez werd geboren op 8 juni 1901 en was dus geboren met het teken Tweelingen (eindelijk een Tweelingen als voorbeeld!). Verder is er wel overeenstemming met de gegevens hierboven. Hij heeft 50% in aardetekens. De Zon is oppositie Uranus in Boogschutter en maakt een aspect van 157.5 graad (anderhalfvierkant + semi halfvierkant) met Jupiter. 60% van de posities in beweeglijke tekens hebben, draagt bij aan de ‘beweeglijkheid’. De man had Zon conjunct Pluto en oppositie Uranus. Die combinatie maakt, ook al met de Maan in Waterman, erg zelfstandig. Zijn dochter zei dat hij koppig en erg zelfstandig was. Misschien was hij een beetje opstandig (Uranus+Pluto = combinatie van de opstand:). Hij at elke dag een banaan en 5 aspirines. ’t Is maar dat je het weet. Hier zie je de horoscoop. Het gehucht waar hij werd geboren (El Tejedo) ligt bij Salamanca in de buurt.

Onderstaande tekening van de horoscoop van 5 maart 1923 (onbekende tijd) wil ik je niet onthouden. De posities van zon, het maanteken en planeten zijn die van een dame die volledig (en mooi) gekleed en opgemaakt aan de balie van een parfumeriezaak haar gegevens gaf voor een card na aankoop van make-up en cremetjes. Het was gisteren! Ze wordt dit jaar dus (bij leven en welzijn, maar dat laatste leek wel in orde:) 89. Kijk die horoscoopstanden eens. Venus ‘roepend’ (geen majeure aspecten binnen teken) voor schoonheid en charme op elk mogelijk niveau. Maan in Weegschaal, gevoel voor schoonheid en charme. Uranus staat dicht genoeg bij de zon om exceptioneel te zijn. Uranus rijzend voor de zon is frequent bij hoogbejaarden. De paus heeft het ook. Verder zie ik Zon in aspect met Jupiter en Uranus (ook vaak gezien bij erg oud geworden positivo’s). En mag ik nog eentje? Zon biquintiel Saturnus wijst op het creatief omgaan met grenzen, beperkingen en leeftijd!

Terug naar boven

PS De vrouw op de foto hierboven is Goeie Mie, een seriemoordenares die nog lang voor straf hard moest werken. Ze had die moorden juist gepleegd om dat niet meer te hoeven…

ZONTEKENS, OUD WORDEN EN ASTROLOGISCH ONDERZOEK

Astrologie zit in een verdomhoekje en dat is niets nieuws. Het is al zo sinds de oudheid. Toch is astrologie hardnekkig en zien we van tijd tot tijd oplevingen in een of andere vorm. Intussen sluimert onze filosofie als de Schone Slaapster, wachtend op ‘de kus’. In die tussentijd kun je rustig doorgaan met astrologie te bestuderen en te toetsen, toch? Dat blijft moeilijk…Ik heb hier een aardig tegenstrijdig voorbeeld.

John Addey bestudeerde 970 geboortedata van mensen die ouder dan 90 waren geworden. Hij vond geen significant verschil tussen de Rammen, Stieren, Tweelingen, Kreeften, Leeuwen, Maagden, Weegschalen, Schorpioenen, Boogschutters, Steenbokken, Watermannen en Vissen. De aantallen waren vrij gelijkmatig verdeeld over de astrologische zodiak. In ‘Het Astrologisch Argument’ van Jan Gerhard Toonder en John Anthony West ISBN 90 6378 073 7) zeggen de auteurs op bladzijde 222: “Het is misschien jammer, maar meer en meer blijkt dat de betekenis van de zon in het sterreteken zich kwantitatief, dus statistisch, heel moeilijk laat vangen; zij schijnt geen rol te spelen in objectief vast te stellen feiten als huwelijk, beroep of leeftijd, die zich nu juist voor een statistische verwerking lenen.” Maar de studie gaat verder…

Op Astropost heb ik bericht (http://astropost.blogspot.com/2011/03/scorpio-lives-longer.html) dat volgens de Telegraaf een Duitse studie onlangs uitwees dat er wel verschil te vinden is tussen wanneer je geboren bent en de te behalen leeftijd. De November kid (Schorpioen) zou ouder worden dan de gemiddelde in juni geboren mens (Tweelingen), bijvoorbeeld. Dat stemt overeen met mijn eigen bevindingen.

Misschien is het verschil tussen de studie van Addey en die van de Duitsers dat Addey beroemde mensen uit de Who is Who als voorbeeld nam en de Duitsers ‘ gewone mensen’. Addey ontdekte overigens dat de oud geworden mensen een significant grote aantal uitgaande aspecten dan gemiddeld hadden. Addey vond overigens ook een opmerkelijk verband tussen de geboortedata van (meer dan gemiddeld) dominees die ca. 51/52 dagen uit elkaar liggen (het septiel heeft 51.4 graden) en een dergelijk verschil van 72 dagen (quintiel) tussen de dagen waarop meer dan een gemiddeld aantal toekomstige artsen werden geboren.

Terug naar boven

Reacties gesloten