Horoscopen duiden

Advertenties

HOE LEES JE EEN HOROSCOOP?

Welkom bij Astromarkt! Hier vind je informatie over het duiden (of ‘lezen’) van een horoscoop. Het menu onderaan leidt je naar de basiskennis die hiervoor nodig is. Eerst vind je een helder 4-stappenplan voor de duiding van de horoscoop met een voorbeeld: de horoscoop van Kurt Cobain. Leer jezelf horoscopen uitleggen! Voorbeeldduidingen voor de elementen, huizen, planeten en aspecten vind je in het menu onderaan de pagina.

HET ASTRO ID
Een horoscoop is meer dan de som van de onderdelen (planeten, aspecten, huizen en sterrenbeelden). Hoe vind je de kernpunten van de horoscoop? Wat is erg belangrijk in de horoscoop en wat minder? In mijn nu uitverkochte boek Astro I.D. geef ik aan hoe je snel de belangrijkste kenmerken van de horoscoop vindt. Eigenlijk gaat dat net zo snel als het vinden van de belangrijkste bijzondere kenmerken van een persoon. Het gaat om het vinden van de meest prominente planeten, de nauwste aspecten en de meest in het oog vallende aspectcombinatie. In het kort: de voor de zon uit rijzende planeet, posities op de hoeken van de horoscoop (Ascendant, Descendant, MC of IC) en/of ‘roepende’ planeten. ‘Roepende’ planeten zijn planeten die geen majeure aspecten maken (zoals een driehoek, sextiel, conjunctie, vierkant of oppositie) binnen 5 graden orb*) en/of binnen teken. Voor het duiden van een horoscoop heb ik een stappenplan. Op deze pagina vind je ook een voorbeeld van het duiden van een complete duiding aan de hand van de horoscoop van Kurt Cobain.

STAPPENPLAN HOROSCOOP DUIDING 

Met de gegevens van je horoscoop bij de hand kun je beginnen met het schetsen van een beeld van je karakter. Je hebt de gegevens, nu wil je de betekenis ervan weten. Een hoop losse streken en verfstrepen moeten samenkomen tot een portret. Maar hoe doe je dat? Met de methode van de vier pijlers!

De tekening vertelt al het een en ander over het karakter. Zie je veel planeten bij elkaar staan of zijn de hemellichamen netjes over de cirkel verdeeld? Anders gezegd: gaat het om iemand met een nauw omschreven doel en een duidelijke lijn in het leven of gaat het om iemand die alles wil, kan en leuk vindt en daarom moeilijk tot een keuze kan komen. In het geval van clustering van planeten kun je een duidelijk talent zien, de kant die je leven opgaat. Maar in het geval van uitwaaiering ben je iemand met wie het ‘nog alle kanten op kan. Je bent dan veelzijdig bezig, misschien een generalist. Dit is het stappenplan van de vier pijlers van de duiding:

1. Astro I.D. (methode met prominente planeten) voor het vinden van de SPECIALE KENMERKEN.
De eerste stap is altijd het vinden van het antwoord op de vraag: hoe onderscheidt deze persoon zich van anderen?

2. Quick Scan (combinatie van elementen, zon, maan, ascendant en nauwste aspecten)voor het KARAKTER.

3. MC-route voor het LEVENSDOEL (van dispositor naar dispositor)

4. BIJZONDERE ASPECTEN (yods en midpuntcombinaties als ondersteuning). Het midpunt Zon/Maan (teken en aspecten) is een van de belangrijke bronnen van nog meer informatie over de horoscoop. Kijk voor het teken van Zon/Maan en de betekenis hier…

Stap 4 is voor de bijzondere aspecten en midpuntcombinaties 
Yods, midpuntcombinaties die 3x worden herhaald, een grote hoeveelheid succescombinaties (met Jupiter), aanwijzingen voor artistiek talent (zie voor voorbeelden Art&Astrologie)…Alle verdere bijzonderheden dienen om het beeld dat je uit de vorige 3 onderdelen van de duiding hebt gekregen te completeren.

Met behulp van dit stappenplan kun je snel een horoscoop duiden. Ga verder voor een voorbeeld van het duiden van een horoscoop door middel van dit stappenplan of zoek je weg in het menu.

HOROSCOOP KURT COBAIN, VOORBEELD DUIDING 

KURT COBAIN heeft een opvallende horoscoop die past bij zijn bijzondere levensloop! Je ziet de tekening van zijn geboortehoroscoop hieronder en op Astro.com. Voor de uitgebreide lezing: http://www.astromarkt.net/horoscoop-kurt-cobain.html

Reacties gesloten