Transits en progressies in de horoscoop

Advertenties

Astrologie van veranderende tijden

Op Astropost schreef ik al over de SIGNS OF CHANGING TIMES en dat doe ik hier nog eens dunnetjes over. Voor wie geïnteresseerd is in progressies en transits is het een mooie opsomming van aanwijzingen voor belangrijke momenten van verandering. Het zal duidelijk zijn dat hoe meer van deze aanwijzingen er gelijktijdig zijn, hoe belangrijker en ingrijpender de verandering zijn zal. Ook is het van belang te kijken naar de geboortehoroscoop. Doen zich aspecten voor tussen planeten die al in de geboortehoroscoop aspecten maken, dan is de kans dat er zich iets belangrijks voordoet, groter door het effect van resonantie (wat al in principe aanwezig is, komt naar voren). Maar minstens even belangijk is het om rekening te houden met leeftijd, geslacht, sociale en economische omstandigheden en politieke situaties.Een voorbeeld is de horoscoop van Susan Boyle , die je op Astropost kunt zien. Haar progressieve Zon veranderde van teken, Pluto stond vierkant het Zonboog MC, Saturnus bij transit inconjunct de Midhemel en Venus op het IC in de solaarhoroscoop. Dit waren minimaal drie belangrijke aanwijzingen voor veranderende tijden toen het haar toch even teveel werd om van onbeduidend beroemd te worden.

WAT ZIJN DE TEKENEN VAN VERANDERING?

Hieronder (niet per se in volgorde van belangrijkheid) een lijst met aspecten en andere tekens in de horoscoop die zich gewoonlijk voordoen in tijden van verandering:

1. Als de progresieve Zon (Zonboog Zon) van teken verandert

Deze langere periode van veranderingen duurt zo’n drie tot vier jaar vanaf de 29ste graad van het teken dat wordt verlaten. Iedereen heeft twee of drie van dergelijke periodes in zijn leven. Het aspect dat de progressieve zon in die periode maakt karakteriseert de verandering.

2. Transit Pluto is in aspect met je Zon of progressieve Zon

Pluto is de planeet van de dramatische verandering en transformatie. Een transit dwingt je veranderingen in je leefwijze aan te brengen of wijzigt de manier waarop je je ontwikkelt. Speciaal de conjunctie kan je dwingen om intenser te leven (te beseffen dat je leeft). Het effect is uiteraard sterker als je een mineur of majeur aspect tussen Zon en Pluto in je geboortehoroscoop hebt.

3. Transit Uranus is in aspect met je (progressieve) Zon

Uranus is de planeet van hectische plotselinge veranderingen die je schokken en je anders tegen de wereld doen aankijken. Soms schudt het aspect je wakker. Je kunt er ook mee in opspraak komen. Het effect is uiteraard des te sterker als er al een aspect tussen Zon en Uranus in de geboortehoroscoop staat. (Dat is logisch: je bent dan al van nature iemand die controverses oproept).

4. De conjunctie van de progressieve Zon

Als de progressieve Zon samenstaat met de Maan of een van de planeten komt er een nieuwe ontwikkeling in je leven. Met Zon conjunct heer 7 kun je bijvoorbeeld trouwen.

5. Opposities van de progressieve Zon

Als de Zon in oppositie staat met de Maan of een van de planeten dan wordt je leven sterk beïnvloed door iemand anders of door een gebeurtenis die je niet zelf in gang hebt gezet. Ik ken iemand die met Zon oppositie Pluto haar man de deur uit zag lopen, waardoor haar hele leven (en financiële situatie) sterk veranderde. Een van de Pausen had dit aspect in de maand na zijn verkiezing. Op hoge leeftijd kan een zo drastische verandering fataal worden, zeker als er bijkomende factoren en aspecten zijn. Deze paus overleed dan ook.

6. Transit Saturn in aspect met je Zon

Saturnus is de planeet van einden en afscheid. Met zo’n transit komt er vaak een eind aan een bepaalde periode in je leven. Tekortkomingen, fouten, schulden, gebreken…ze worden belicht tijdens dit transit! Het is een periode van debet en credit…Wat deed je goed of fout, wat verdient respect? Deze afwegingen leiden tot veranderingen omdat je duidelijk ziet wat er mankeert aan je leven en je leefstijl of aan je gezondheid.

7. Progressief MC verandert van teken

Omdat het MC aanwijzingen geeft over status en conditie zal een verandering van teken een verandering in je status of positie/conditie laten zien. Vaak heeft dit met het beroep of je woonsituatie te maken, even vaak gaat het om je rang of stand t.o.v. andere familieleden (bijvoorbeeld als je vader wordt of wees).

8. Transit Uranus of Pluto in aspect met (progressieve) Midhemel (MC)

Dramatische verandering van status of reputatie heeft te maken met deze transits, vooral als ze zich tegelijkertijd voordoen.

9. Progressieve Zon/Maan en langzame transits (zoals van Pluto).

De progressieve Zon/Maan geeft een kortdurende veranderingstoestand aan (de progressieve Zon bestrijkt jaren, de Zon/Maan enige weken).

10. Progressieve Maan op de hoeken (Ascendant, MC, IC or Descendant)

Met de progressieve Maan op de hoeken van de (progressieve) horoscoop gebeurt er meestal iets emotioneels. Er wordt een moment mee aangegeven dat je je zult herinneren, maar dat niet per se lang duurde (een verliefdheid, bijvoorbeeld).

11. Planeten op de hoeken van de solaar

Een speciaal jaar wordt aangegeven met planeten op de hoeken van de solaar, bijvoorbeeld een jaar waarin afscheid wordt genomen van iets of iemand (Saturnus) of waarin je op een of andere manier ‘de weg kwijt raakt’ (Neptunus), de liefde of een hobby vindt (Venus) etc.

12. Transit Neptunus met (progressieve) Zon of Midhemel

Neptunus verwart en leidt om (meestal in de verkeerde richting; uit het spotlight). Een periode van isolatement biedt aan de andere kant mogelijkheden voor artistieke of religieuze ontwikkelingen. Maar meestal wordt Neptunus ervaren als lastig. Je wordt je tijdens dit transit bewust van wat er verkeerd is aan je manier van leven of je wordt domweg ontevreden ermee.

13. Prettige veranderingen: Jupiter

Jupiter’s transits en progressies kunnen ook het leven veranderen,maar dan in gunstige zin. Ze stimuleren, doen groeien en ontwikkelen. Ze geven promoties, studies, reizen en uitbreidingen aan. Als het op een oneerlijke manier gaat kun je er later problemen mee krijgen, vooral als er een Zon-Jupiter conflict in je geboortehoroscoop staat. Meestal krijg je immers niets zomaar voor niets…

14. Transits over de Ascendant en ASC/MC

Transits over de Ascendant hebben effect op je ‘horizon’, zoals transits over de meridiaan (MC) effect hebben op je positie. Transits over het kruispunt van de horoscoop (ASC/MC) hebben een cruciaal effect.

15. Out of Bounds Progressieve Maan

In 2015 is mijn interesse gewekt voor de Out of Bounds posities van Maan en planeten. Het is mij gebleken dat als de progressieve Maan boven de 28 graden N/S of op de evenaar staat, er ook een periode van verandering is.

Het mag duidelijk zijn, dat hoe meer van zulke aanwijzingen er tegelijk zijn, hoe ingrijpender de verandering is die plaatsvindt. Hier zijn wat voorbeelden:

 • President Obama’s progressieve Zon was van teken aan het veranderen en daarmee zijn manier van leven in het eerste jaar van zijn presidentschap.
 •  Dave Dee stierf tijdens een periode van verandering van teken.
 • De jonge Koning van Bhutan werd koning toen zijn progressieve zon van teken veranderde. Oh ja, de koning van Bhutan had toen ook transit Pluto vierkant de progressieve Zon en belandde midden in een dramatische periode van verandering in zijn land.
 • Sarah Ferguson scheidde in 1996 met de progressieve Zon in de 28ste graat van Schorpioen, veranderde van levensstijl en lostte haar schulden af in 1998 (toen de Zon het teken Boogschutter was ingegaan).
 • David Carradine (December 8, 1936 Hollywood) stierf op 3 juni 2009 in Bangkok in vreemde omstandigheden in het jaar dat zijn progressieve Zon van teken aan het veranderen was.
 • Pluto brengt soms oude problemen weer terug, zoals bij Prins Bernhard jr. die twee keer moest worden geopereerd omdat het probleem terugkwam toen Pluto terug kwam op zijn geboortezon.
 • Joe Biden had Transit Pluto op 29d22 Sagittarius half vierkant zijn progressieve Zon/Maan op 14d16 Waterman op de dag van de verkiezingen en in de maanden ervoor. Toen stierf een familielid en werd hij vice-president.
 • Met Transit Uranus half vierkant haar MC berichtte de internationale pers over de echtscheiding van Ingrid Betancourt (met flink wat roddels eromheen).
 • Keizerin Mitchiko van Japan had progressief MC oppositie Uranus toen haar schoonvader overleed en haar man Keizer werd.
 • Transit Uranus oppositie MC van Mata Hari begeleidde de veroordeling tot de doodstraf (waar ze erg door werd verrast).
 • Transit Uranus afflicteerde de progressieve Ascendant en Midhemel van Sarah Palin toen er een onderzoek naar machtsmisbruik startte.
 • Transit Uranus oppositie MC spiegelde de dood van zijn schoonmoeder en het vertrek van zijn zoon naar Irak voor Joe Biden, midden in de hectische verkiezingstijd.
 • Transit Uranus stond inconjunct MC van Jesse Jackson toen hij Obama’s ‘balls’ negatief besprak.

Aan deze lange lijst wil ik nu (2015) nog de transits van Pholus toevoegen als klein, maar niet onbetekenend extraatje. Pholus geeft een keerpunt of ‘point of no return’ aan.

UITLEG VAN ASTROLOGISCHE TERMEN

PROGRESSIE
Astrologische progressie betreft het principe van ‘een dag voor een jaar’. Elke dag na de geboorte geeft een ander jaar aan. Het beeld vanaf de aarde bij de draaiing om eigen as lijkt op het totaalbeeld gedurende de reis om de zon. De progressies symboliseren de vooruitblik. Een progressieve horoscoop is dus de horoscoop voor de Xste dag na de geboorte, geldend voor het Xste-jaar na de geboortedatum. De standen op de Xste dag na de geboorte gelden voor het Xste jaar na de geboorte.

SOLAAR
De Solaar is de horoscoop van je verjaardagsmoment (het moment dat de zon exact dezelfde positie heeft als toen je werd geboren).

TRANSIT

Transits zijn de dagelijkse bewegingen van de planeten, Zon en Maan.

Eerste versie dd September 2012, aanpassing 2015 Copyright Astromarkt

Dit artikel is eerder verschenen op mijn sites Astropost.blogspot.com en Astrostudie.blogspot.com.

 

 

 

Reacties gesloten