Progressies duiden

Advertenties

BETEKENIS SECONDAIRE PROGRESSIES

Welkom bij Astromarkt! Hier vind je informatie over de progressieve horoscoop. Een ander woord ervoor is ‘secondaire progressie’. Progressieve horoscopen geven de te verwachten ontwikkelingen aan t.o.v. de geboortehoroscoop. Hier vind je meer over de progressieve Zon en progressieve Maan en de betekenis van aspecten met de horoscoop met onderaan het complete menu voor progressies duiden.

Secondaire progressies zijn te vinden in je efemeride (de sterrentabel). De posities voor een dag na je geboorte zijn die van een jaar na je geboorte. Hoe je met behulp van de efemeride progressies berekent met een ’tabeldatum’ vind je onder Astrologie/Berekenen.

Het principe van de progressie is: een dag na je geboorte is gelijk aan een jaar na je geboorte. Misschien werkt het verhelderend om te weten waarom zo wordt gerekend. De aarde draait om de eigen as in een dag en in een jaar om de zon. In beide gevallen zie je vanaf de aarde de hele cirkel van de hemel om de aarde heen. In één dag heb je dus hetzelfde perspectief als in éen jaar. Als je de nieuwe posities hebt berekend kun je bezien hoe deze zich verhouden met de oorspronkelijke posities en/of wanneer er onderling (tussen de progressieve posities) exacte aspecten worden gemaakt.

PROGRESSIEVE ZON DUIDEN

A. De gang van progressieve Zon naar een volgend teken

De zon staat in tekens van de dierenriem ofwel in sterrenbeelden. De cirkel is 360 graden rond en verdeeld in 12 stukken die genoemd zijn naar de tekens van de dierenriem. In de progressieve astrologie geldt een dag voor een jaar. Iedere volgende dag schuift de Zon een graad op. Op zekere dag – uiterlijk na 30 jaar – verandert de Zon van teken. En in de progressieve astrologie is dat op een zeker moment in jouw toekomst.

Als je geboren bent met de Zon in Boogschutter, dus met de zon in het negende teken, dan verandert dat in de loop van je leven in een Zon in Steenbok, Zon in Waterman, Zon in Vissen enz. Als je zo oud wordt als Methusalem of een late Boogschutter bent ook nog in de Zon in Ram. Wat is er nu voor bijzonders aan die overgang in een ander teken?

Bij het overgaan naar een volgend teken verandert je leven ingrijpend. Mijn lifestyle veranderde in ieder geval wel behoorlijk en de levens van mensen om me heen ook. Kijk dus eens naar het moment dat je zonneteken veranderde. De overgang van het ene teken naar het andere is een overgangstijd.

Hoe zie je de verandering van teken? Bijvoorbeeld de stille, verlegen Vissen ineens daadkracht gaan tonen als de Zon in het teken van de Ram overgaat. Natuurlijk blijft het diep in zijn hart een wat timide type. Maar het leven gaat verder, je leert te overleven en je leert kunstjes. Je leert voor jezelf opkomen! En dat doe je precies in de periode dat de zon van teken verandert. Een sociale Waterman kan zich gaan terugtrekken bij de zon in Vissen en ineens romantisch gaan worden. Een Boogschutter wordt met de Zon in Steenbok veel minder spontaan, want het leven wordt harder en de Boogschutter materialistisch. Hij leert in die periode zijn ongebreidelde enthousiasme beteugelen en verantwoordelijkheid dragen. Maar zodra komt de zon in Waterman en dan krijgt de Boogschutter weer wat meer vrijheid en gelegenheid om in groepen of gezelschappen zijn mening te verkondigen.

Soms gaat die overgang schoksgewijs. Dan moet je wel veranderen. Je raakt je baan kwijt en vindt een heel ander soort baan. Je man gaat vreemd en je gaat scheiden. Je gaat met pensioen en wordt lid van een leuke vereniging. Je krijgt een hobby voor het leven. Je wordt vader. Of moeder. Of grootmoeder. Een gebeurtenis of totale verandering van de manier waarop je leeft markeert de overgang naar het nieuwe in je leven als de Zon van teken verandert.

 Voorbeeld: Op 9 oktober 1967 is Che Guevara geëxecuteerd na een roemloze poging om revolutie te bewerkstelligen op het vasteland. De Zon was van teken veranderd naar Leeuw in 1966: hij ging anders leven. Hij verliet Cuba. Toen de progressieve Zon in 1997 overging in het teken Maagd keerde zijn lichaam terug naar Cuba…

Hoe kun je vinden waar de progressieve Zon in jouw horoscoop staat op het moment? In een efemeride of sterrentabel, bijvoorbeeld. Of op de site van www.astro.com waar je gratis je horoscoop kunt bereken met je progressieve horoscoop eromheen. Even oefenen, zeer de moeite waard!

B. De aspecten van de progressieve Zon in een tabel:

Aspecten met Zon naar soort
Conjunct Zacht Hard Inconjunct Oppositie Met
Nieuwe motivatie Levenslust Maan
Verstandig worden, studentenleven Mercurius
Liefde van je leven vinden, geluk Levensvreugde Teveel van het goede Venus
Levenswerk beginnen Ondernemend zijn Agressie, kans op ongeval, operatie (littekens) Kans op verwonding of verlies van werk Dilemma met risico’s Mars
Groei en succes, slagen Voorspoedig zijn of positief ingesteld Overdreven en arrogant door succes Al te groot zelfvertrouwen kan verlies opleveren Dilemma (is dit alles?) Jupiter
Serieus zijn, verantwoordelijkheid nemen (Zelf-)respect krijgen Leven is hard Uit het lood geslagen zijn Zware keuzes moeten maken Saturnus
Vervreemding van vroeger, heel anders leven Positieve veranderingen in je leven Onverwachte veranderingen (soms met sensatie); spanning Onverwacht verlies lijden Ophef (mogelijk buiten jezelf om ontstaan) Uranus
In je dromen opgaan, illusies Je droom willen waarmaken Desillusie en negatief zijn Dilemma door onzekerheid, verlies van illusies Slopende situatie Neptunus
Opnieuw moeten beginnen Sterk zijn en eigenwaarde krijgen Stress door uitdagingen of problemen Dilemma door stresstoestand, verlies van eigenwaarde, uitputting Stress door een situatie of complete metamorforse Pluto

Progressieve horoscopen geven de manier aan waarop je je ontwikkelt na de geboorte. Over het hoe en waarom van de progressieve horoscoop vind je meer op dit blog (zie daarvoor de linkerkolom of klik op het label ‘progressie’ links of onderaan dit bericht).

Voorbeeld is het verschil tussen geboortehoroscoop en progressieve horoscoop van Barack Obama. De geboortehoroscoop laat niet direct een stevige figuur zien. Het nauwe inconjunct Saturnus-Uranus zou wijzen op je vastklampen aan het verleden en aan verouderde ideeën. Zon vierkant Neptunus wijst op verkeerde beeldvorming (de ideoloog of idealist) en dat wederzijds (zijn kijk op de wereld en andersom). Over de hele wereld hebben astrologen zich verwonderderd over de geboortehoroscoop van Obama en (het gebrek aan) de ‘president in de horoscoop’. Ik ook, tot zijn geboortetijd bekend werd. Nu weten we dat de Zon in Leeuw einddispositor is van het MC. Maar dat is dan ook het enige echte teken van leiderschap en het vraagt heel wat fantasie om in het Schorpioen-MC met Zon aan het eind een geboren leider van een natie te zien.

Obama is langzaam aan in zijn rol gegroeid. Gelukkig geeft de progressieve horoscoop dat wel aan. In de voortgeschreden horoscoop voor de dag van de verkiezingen rijst Pluto voor de zon uit (macht, politiek), staat Saturnus bovenin (management, bestuur) en het progressieve MC staat in het teken van de regering en management (Steenbok).

Er zijn meer voorbeelden van. De progressieve horoscoop van koningin Beatrix had op de dag van haar kroning de Zon, symbool van de koning, bovenin.

NB Progressieve horoscopen zijn sterk verbonden aan de geboortehoroscoop. Die horoscoop is het uitgangspunt en moet altijd worden betrokken bij de duiding.

PROGRESSIEVE ZON/MAAN DUIDEN

Het midpunt Zon/Maan is een belangrijk midpunt. Het is het punt tussen de lichten in de hemel in. Het symboliseert in de astrologie het punt van hart en ziel, het persoonlijk leven en het kruispunt tussen ziel en geest. Een conjunctie of aspect met dit midpunt staat biedt inzicht in wat iemand van het leven verlangt.

In de progressieve horoscoop veranderen de posities van Zon en Maan. Het midpunt Zon/Maan verandert in progressie uiteraard ook.

Joe Biden had Pluto 29gr22 Boogschutter half vierkant zijn progressieve Zon/Maan in 14gr16 Waterman op 6 november, de dag dat vaststond dat hij vice president zou worden. Pluto is de laatste maanden van 2008 meermalen over het progressieve punt Zon/Maan gekomen. Het wijst op een dramatische en intense verandering in zijn persoonlijke leven. Een familielid overleed en hij bracht zijn zoon weg naar Irak, dat kwam er ook nog eens bij.

Kortom: kijk niet alleen naar het geboorte midpunt Zon/Maan, maar kijk ook eens naar het progressieve midpunt Zon/Maan. Het verschuift vaak (de Maan beweegt snel immers), en daardoor kan het niet meer aangeven dan een emotie op een zekere dag of in een week. Het is wel een gereken en daarom misschien alleen leuk voor het vaststellen van een bepaalde dag.

PROGRESSIEVE MAAN DUIDEN

PROGRESSIEVE MAAN IN HUIZEN EN ASPECTEN MET PROGRESSIEVE MAAN

Hieronder vind je voorbeelden van de uitwerking van de gang van de Maan door de sectoren of huizen van jouw horoscoop. Elke twee dagen, elke twee jaar dus ongeveer, verandert de Maan van teken. Dat is tegelijk ongeveer de duur van de periode dat de Maan in een sector of huis van je horoscoop staat.

De gang van de Maan door de huizen wordt sterk beïnvloed door de aspecten die op die reis worden gemaakt. Het kunne aspecten zijn met posities in de geboortehoroscoop en met posities in de progressieve horoscoop.

De aard van de aspecten geeft de aard van een gebeurtenis of situatie in een periode aan. Bijvoorbeeld: een vierkant op Saturnus vanuit het vierde huis zal de familiezin en behoefte aan thuiszijn flink bekoelen. Je ondervindt dan nadeel van familieverbanden. Er kan droefheid in de familie zijn. Ook kan er iets aan je huis zelf mankeren. Een vierkant is een hard aspect.

Harmonische, zachte, aspecten zoals sextielen en driehoeken zijn meer welkom. Bijvoorbeeld: een driehoek met Venus vanuit een progressieve Maan in vijf kan een prettige verliefdheid of …een baby beduiden.

Mijn ervaring is dat de gevormde aspecten meer aanwijzingen geven dan de gang door de huizen. Je vindt daar meer over verderop in dit artikel, dat begint met de gang door de huizen.

 A. SECONDAIRE MAAN DOOR DE HUIZEN

Progressieve Maan door 1

Behoefte aan onafhankelijk optreden, in welke vorm of waar dan ook, afhankelijk van het teken op de ascendant. Voor de buitenwereld kom je anders over. Men zal vaak zeggen dat je bent veranderd, vooral als je ascendant in aarde staat (Stier, Maagd of Steenbok), in vuur (Ram, Leeuw, Boogschutter) of in lucht (Tweelingen, Weegschaal, Waterman). De watertekens op de ascendant (mensen met ascendant Kreeft, Schorpioen of Vissen) zullen nog sterker – of feller als je ascendant Schorpioen is – reageren op de buitenwereld dan anders. Je komt naar buiten met je wensen na een periode van eenzaamheid en opoffering. Geen zin meer in treuren of dagdromen: je verlangt ernaar voor jezelf op te komen. Je bent emotioneler en persoonlijker dan anders in je optreden omdat je je gevoelens durft te uiten.

Deze periode is nuttig om opnieuw te leren reageren op je omgeving. Misschien is je omgeving met je mee veranderd. Letterlijk, doordat je in een volksbuurt of dorp bent gaan wonen. Figuurlijk omdat je meer meeleeft met de omgeving of je zorgen maakt om het milieu.

Wat zou er nu kunnen gebeuren?

– In de liefde breekt een andere periode aan. Je bent aantrekkelijk met de Maan in 1! Je reageert immers op de buitenwereld.

– Moederschap of zwangerschap kunnen ook aan de orde zijn.

– Ook samenwonen is een uiting van de Maan door 1, vooral als je daardoor het ouderlijk huis uit komt.

– Een aspect van de Maan door 1 met Venus: een verliefdheid op komst!

Progressieve Maan door 2

Je krijgt nu behoefte aan meer zekerheid en vastigheid. Je krijgt bezitsdrang. Dat zal vooral zo zijn als je Maan al in het 2de of 4de huis staat in de radix of als je het aspect Venus in conflict met Pluto hebt. Die behoefte ontstaat omdat er van alles verandert en rommelt op het gebied van inkomen, bezit en zekerheid.

Deze periode dient om je instelling tegenover materiële zaken te veranderen. Misschien moet je je best gaan doen om meer te verdienen?

Progressieve Maan door 3

Je krijgt zin in wisselende contactenJ! Allerlei mensen om je heen worden door jou aangetrokken. Er verandert het een en ander aan of in je kennissenkring. Je vraagt studiegidsen aan maar ook reisgidsen. Je doet van alles tegelijk! Mannen zullen merken dat ze meer aanspraak hebben met vrouwen.

Progressieve Maan door 4

In dit huis voelt de maan zich op zijn gemak. Je wordt in deze periode een echte couchpatatoe! Je wil familie om je heen en in je vertrouwde omgeving zijn. Zelfs mensen met de maan in Waterman krijgen behoefte aan familiebijeenkomsten of het uitnodigen van de hele familie met Kerst. In jouw huis komen meer vrouwen en familieleden dan anders samen.

Progressieve Maan door 5

Dit is de feestmaan! Je wilt plezier en verlangt naar de andere sexe, kinderen en minnaars. Met harde aspecten kunnen er emotionele situaties ontstaan. Je laat je dan te veel beïnvloeden door je verlangen naar plezier. Je kunt verliefd worden op iemand die achteraf niet goed bij je past. Je overreageert dan op de andere sexe.

Progressieve Maan door 6

Je bent vlijtig aan het huishouden of je voelt je ziek. Wat is er leuk aan de gang van de Maan door het zesde huis? Je behoefte aan dienstbaar zijn? De manier waarop je dieet gaat houden? Je eetgewoonten zullen veranderen! Collega’s en ondergeschikten hebben invloed op je. Je trekt je kritiek meer aan dan anders. Het gevolg kan zijn dat je je garderobe onderhanden neemt!

Progressieve Maan door 7

Je hebt behoefte aan gezelschap of aan een partner. Dat straal je uit en misschien trekt dat de juiste partner aan. Als je al een partner hebt kun je nu erg beïnvloed worden door je relatie. Stel je niet al te afhankelijk op!

Progressieve Maan door 8

Emotionele problemen worden verwerkt bij de gang van de maan door 8. Misschien is de aanleiding de dood van een familielid of problemen met de familie of in het gezin. Je hebt zin in een confrontatie en krijgt die ook.

Progressieve Maan door 9

Je wilt op reis of gaan studeren. Je hebt behoefte aan ontwikkeling, uitbreiding, groei en vooruitgang. Daar ga je ook alles voor doen! Misschien pas je je levensovertuiging aan na de intense ervaringen in huis 8.

Progressieve Maan door 10

Nu je zo hard je best hebt gedaan wil je wel een beloning of feedback. Je krijgt behoefte aan publiek. Op de een of andere manier verandert er iets in je werkomgeving (je wordt bijvoorbeeld populair).

Progressieve Maan door 11

Je wilt je aansluiten bij een vereniging of partij omdat je er behoefte aan hebt je gevoelens te delen met anderen. Je wil ergens bij horen, bij iets groots. Je wilt lid zijn van de gemeenschap en het voelen ook!

Progressieve Maan door 12

Nu even niet! Je hebt het even helemaal gehad en hebt rust nodig. Even een poosje uit de schijnwerpers, even helemaal weg! Als het je lukt ga je een verre reis maken, koop je een huis op een eiland of ga je in retraite. Met minder geld uit te geven trek je je terug in huis en zet je de telefoon uit. Aan het eind van deze periode kan je er weer tegen, maar nu even niet.

B. INTERPRETATIES van progressieve maan aspecten.

Progressieve Maan met Zon

Je gezond voelen, een zonnig humeur hebben, in een stralende stemming zijn (harmonisch) of je niet goed in je vel voelen, humeurig zijn en lusteloos. Tijdelijk wordt je gezondheid of vitaliteit belicht.

Progressieve Maan met Maan

Tegen je gewoonten in handelen, van manier van doen veranderen, aan een andere cultuur of familie moeten wennen (bijvoorbeeld door een verhuizing), je al dan niet populair of gewenst voelen, behoefte hebben aan contact met vrouwen in de omgeving of met de familie. Soms zijn er emotionele ’toestanden’.

Progressieve Maan met Mercurius

Je hebt studiezin en bent nieuwsgieriger dan gewoonlijk. Je past je gedrag keurig aan aan de buurt en moet daarvoor wel eens jokken. Je hebt behoefte aan praten, lezen en schrijven. Je reageert kritischer dan anders. Je hebt behoefte aan omgaan met studenten, buren, leerlingen of broers en zussen.

Progressieve Maan met Venus

Je verlangt naar de liefde en wordt verliefd. Je wordt een lieve moeder. Je bent kunstminnender dan anders en loopt vele tentoonstellingen af. Als artiest ben je nu de hit. Je kunt echter ook verliefd worden op iemand die je gewoonlijk niet zou zien staan en daar behaagzuchtig achteraan gaan. En snoepzucht kan je lijn belagen!

Progressieve Maan met Mars

Je hebt meer dadendrang dan anders. Je meldt je aan bij de sportclub en een misschien houd je dat een blauwe maan-dag vol. Ben je al sportief van aard, dan heb je er nu meer zin dan anders. Ook op je werk toon je je werklust en je spierballen. Misschien ben je assertief, misschien ook agressiever dan men van je gewend is in deze periode. Dat kan je op conflicten met intimi komen te staan. En pas op met dat onbesuisde gedoe. Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Progressieve Maan met Jupiter

Je bent opgewekt gestemd en gelooft meer dan anders in de toekomst. Als je geluk hebt tref je de juiste persoon op de juiste plaats om je gelukkig te maken. Je verlangt naar een succesje en met goede aspecten krijg je het ook. De sterren verwennen je en dat voel je! Misschien ga je je nu verwend gedragen en overdrijf je je toekomstverwachtingen. Niet doen, dus! Overdaad schaadt. Artsen bezoeken in een ander land kun je beter niet doen met progressieve maan vierkant Jupiter, is mijn ervaring. Maan driehoek Jupiter is een topaspect! Daar heb je nog jaren plezier van.

Progressieve Maan met Saturnus

Je hebt behoefte aan alleen zijn en dat is niet voor niets. Familieverplichtingen zijn om van te balen en om een of andere reden is je populariteitsmeter op het minpunt beland. Als je aan het vermageren bent doe je je nu tekort aan benodigde voedingsstoffen. Ben je aan het bezuinigen, dan word je er heel droevig van! Je vat telkens kou en verantwoordelijkheden drukken zwaar op je. Het enig positieve is dat je nu een stuk volwassener aan het worden bent dan je was.

Progressieve Maan met Uranus

Je kunt nu hypergevoelig reageren op prikkels uit je omgeving. De ene dag ben je smoorverliefd en in de wolken, de andere dag heb je de bokkepruik op. Je bent onberekenbaar in je gedrag en je omgeving ergert zich aan je. Jij ergert je omgekeerd aan je omgeving. Wat kan de gewone wereld er ineens irritant uitzien onder dit aspect. Je zou er rebels van worden! Je kunt nu ook helderziende ervaringen hebben of een bijzonder vooruitziende blik. Doe daar je voordeel mee!

Progressieve Maan met Neptunus

Je vertoont vluchtgedrag in allerlei vormen (film kijken, verre reis maken, alcohol drinken, drugs, je opsluiten) en hebt veel behoefte aan slaap. Maar iemand of iets steekt er een stokje voor als je denkt werkelijk rust te krijgen. Je huis wordt bezocht door ongedierte en lekkages zijn aan de orde van de dag. Dan moet je weer gif spuiten en daar ben je allergisch voor. Zuchtend sleep je je naar je bed en je hoopt dat dit aspect weer snel voorbij gaat. Het positieve van progressieve maan met Neptunus? Je fantasie is werkelijk grenzeloos. Je kunt met het grootste gemak verhalen verzinnen en geloofwaardig opdissen. En je krijgt paranormale ervaringen. Je omgeving vindt je gedrag een beetje vreemd op dit moment.

Progressieve Maan met Pluto

Je kunt je nu heel dwangmatig opstellen en je omgeving onder druk zetten. Of je reageert sterk op dwang van of veranderingen in je omgeving. Of je verandert zelf fanatiek je omgeving. Je verzet je tegen de gewoonten in de familie, thuis of in de buurt. Niet openlijk, maar door gewoon niet te doen wat ze van je willen. Dat maakt de mensen kwaad, maar dat kan je even helemaal niets schelen. Als je nu gaat verhuizen is het mogelijk tegen je zin en sta je vijandig tegenover de nieuwe buurt. Je timmert door al komen alle buren klagen. Tijdelijk, hoor! Ook dit aspect gaat weer over. Al zou het jammer zijn als er intussen een confrontatie met de buurt kwam.

Misschien werkt het anders uit. Bijvoorbeeld: je gaat als een bezetene aan de slag, aan het werk, aan het trainen, in therapie of aan de schoonmaak. Je doet moeilijk over de gewoonste dingen.

Het fijne van dit aspect? Aan het eind van deze periode voel je je een totaal ander mens of heb je je huis verbouwd!

  • Reacties gesloten