Horoscoop Tanja Nijmeijer

Advertenties

De strijder in de horoscoop van het FARC-lid

Tanja in de jungle

Tanja Nijmeijer geniet, volgens een bericht, in een luxe resort op Cuba van de vruchten van haar arbeid (het handelen in drugs en ontvoerde personen). Ze is de woordvoerder en onderhandelaar van de FARC, een Columbiaanse terroristische beweging die o.a. mensen jarenlang geketend en zonder enig comfort van het leven beroofd of doodt. Ingrid Betancourt was een van haar meest bekende slachtoffers. Tanja Nijmeijer is in 2010 door de Verenigde Staten aangeklaagd voor ontvoering. In 2010 was haar progressieve Zon inconjunct haar geboorte Saturnus. Dat is een zwaar en moeilijk aspect. In de geboortehoroscoop is de Zon al oppositie Saturnus, wat het effect versterkt. Transit Uranus stond toen dichtbij de progressieve Zon. Het geheel geeft pech en het thema van het verlies van de vrijheid aan. Daar is het echter niet helemaal van gekomen. Hoewel haar actieradius beperkt blijft tot Cuba, lijkt ze van het leven te genieten. 

De vraag is nu: wat in de posities van de planeten op haar geboortedag wijst op het feit dat zij haar vaderland verliet om de rest van haar leven strijdend in de jungle door te gaan brengen? En hoe staat haar horoscoop er nu, eind 2013, voor. 

GEBOORTEHOROSCOOP TANJA NIJMEIJER

Van Nijmeijer is geen geboorteuur bekend. We moeten het dus doen met de posities op haar geboortedag. Dat is ook de geboortedag van een doom metal gitarist, een tenor (begonnen als violist en pianonist) en een hockey speler uit Finland. Dus het kan niet alleen aan de Zon, Maan en planeten liggen! Omdat zonder geboortetijd de posities van de Midhemel, Ascendant, huizen en maan, plus het midpunt Zon/Maan onbekend zijn, ontbreekt een deel van de informatie. Ook moeten horoscopen altijd worden gezien in het licht van de situatie, het geslacht en de genen! Desondanks kun je de strijder in de horoscoop zien.

Tanja Nijmeijer is een Waterman. In haar Astro ID staat zijn Mars en Neptunus de belangrijke planeten.

MARS ROEPEND

Het nauwste aspect in haar horoscoop is dat van de Zon inconjunct de ongeaspecteerde en daardoor prominente Mars. Zo’n ‘roepende’ Mars roept om actie op elk mogelijk niveau met een sterk wisselend energieniveau. Misschien is dat alleen al voldoende. Als Mars ‘roept’ is het moeilijk om de drang naar het avontuur te weerstaan. Mars is de planeet van de activist, soldaat, de strijd, het instrument (denk aan hockeystick, slagwerk, gitaar of wapen). 

ORIENTATIE: NEPTUNUS 

Neptunus rijst voor haar zon uit en dat wijst op romantiek (artisticiteit), idealisme of ideologie. Als Neptunus vlak voor de Zon opkomt worden op een of andere manier het geloof, de fantasie en de visie belicht. Met de Zon in Waterman krijg je dan de idealistische wereldverbeteraar of in ieder geval iemand die een ideaal of droom wil realiseren.

ZON INCONJUNCT MARS

Zon inconjunct Mars geeft aan dat haar leven samenhangt met onevenwichtige drijfveren en acties. En dat deze avonturen haar het leven kunnen kosten. Het inconjunct geeft gebrek aan balans en verliezen aan. 

GOUDEN YOD 

Neptunus, Venus en Mars zijn verbonden in een zogenaamd ‘gouden yod’. Dat is een yod die gevormd wordt door een quintiel en twee biquintielen. De gouden yod geeft een creatief verband aan. Venus + Neptunus zijn de combinatie van romantiek en kunst (en van gevoeligheid). De ‘vinger’ van de Yod wijst naar de god van de oorlog: Mars (de planeet die het belangrijkst is in haar horoscoop). Voor de kunstenaar geeft het ‘het instrument’ aan. Voor de sportman de creatieve scorer. Misschien kun je ook kunstig strijden of je creativiteit gebruiken in de strijd? Tot nu toe weet ze aan de dans te ontspringen. `

Dat zijn de aanwijzingen zonder geboortetijd. Ongetwijfeld geeft de horoscoop met geboortetijd nog meer informatie, maar de tendens is helder: dit is iemand die ervoor gaat als het om idealen gaat en die daarvoor letterlijk en figuurlijk grenzen overschrijdt. Ze heeft nl. ook een Zon-Saturus afflictie. Daarover vind je meer bij het artikel over Zon-Saturnus. (Link hieronder).

TANJA NU

De progressieve Zon van Tanja Nijmeijer is van teken veranderd. Dat wijst op verandering van leefwijze. Vanuit de donkere jungle naar de zon in een luxe verblijf op Cuba is een grote verandering. Daarbij komt er vandaag kritiek op deze luxe, die in schril contrast staat met de ontberingen van de door haar en haar kameraden jarenlang vastgehouden gevangenen. Transit Saturnus (kritiek) staat nu in hard verband met progressieve Venus (luxe, plezier) en dat zal ongetwijfeld de luxe wat gaan intomen.

In de tekening zijn de biquitielen en quintielen niet als lijnen te zien.

Reacties gesloten