Pausen en horoscoop

Advertenties

Astrologische kijk op pausen

Over Pausen en te zoeken horoscoopfactoren

Pausen zijn altijd eerst kardinaal geweest. Zij hebben meestal een lange carrière binnen de kerk achter de rug en zijn al oud als ze de opperste baas in de kerkelijke hiërarchie worden. (Paus Johannes Paulus was in die zin een uitzondering en is de langst zittende paus ooit geworden.) Zij hebben dus ambitie en doorzettingsvermogen nodig ofwel succesfactoren nodig (zie het artikel daarover). Tegenwoordig kunnen pausen afkomstig zijn uit eenvoudige milieus. In de middeleeuwen waren zij vaak leden van Italiaanse adellijke families. Toch vereist het ook dan een duwtje in de rug om op de hoogste kerkelijke post te belanden.

Pausen zijn niet alleen klimmers op de sociale ladder, maar ook religieuze leiders. Daarom zoek ik naar Jupiter/Uranus, Jupiter/Neptunus of Neptunus/Pluto midpunten of varianten ervan voor de levensbeschouwelijkheid, de religiositeit of spiritualiteit. Maar ook naar een prominent geplaatste Neptunus (vanwege het isolement) of Pluto (vanwege de invloed die een paus heeft op de massa).

Pausen zijn niet getrouwd en officieel celibatair. Ik verwacht aanwijzingen die een huwelijk tegenhouden bij mannen, zoals afflicties met Mars en Uranus of tussen Maan en Neptunus of Saturnus of Venus met Saturnus, maar ook indicaties in het huis van de sexualiteit.

Wat ik op het eerste gezicht vond bij de ascendant

Na een paar horoscopen te hebben bekeken zag ik alvast één factor die bij 7 van hen – ca. 40% – te vinden was: Saturnus op de ascendant, in aspect met de ascendant of in het eerste huis. De serieuze mens, de conformist, de gereserveerde en afstandelijke mens, de mens met remmingen. Drie van hen hadden Steenbok als ascendant. In 60% van de gevallen gaat het om personen die overkomen als zogenaamde saturnale types (serieus en niet wars van hiërarchie en protocol, een beetje stijf).

 Elementaire overeenkomsten

Van deze 17 pausen is er géén een uitgesproken vuurtype. Dat valt te verwachten (immers, die zijn daar veel te ongedurig en hartstochtelijk voor en vind je in overvloed bij sportlui en generaals). Daarentegen zijn er veel lucht, water en nog veel meer aardetypen te vinden onder de pausen. Geen wonder, want pausen zijn meestal hoogbejaard als ze de baas worden in Rome en veel posities in het element aarde zijn gunstig voor het bereiken van een hoge leeftijd (zie die studie onder Astrologie/Studies/Levensduur: oud worden en je horoscoop).

Succesfactoren

Natuurlijk zocht ik naar succesfactoren: midpunten die worden gevormd door Zon, Jupiter en Pluto. Tegelijk keek ik naar de factor Jupiter/Uranus of Jupiter/Neptunus of Neptunus/Pluto voor levensbeschouwelijk zijn, religieus zijn en ‘bovenzinnelijk’ zijn. Er is geen paus zonder minstens drie van deze factoren. Van de 17 pausen hebben er 13 vier of meer van deze factoren en 4 drie of meer.

De religieuze factor

De factoren waarnaar ik zocht heb ik zeker gevonden. Er is geen paus die de factoren mist. De meesten hebben meerdere van deze aanwijzingen. Jupiter/Neptunus is de meest gevonden combinatie, daarna Neptunus/Pluto en soms ook Jupiter/Uranus. Van de 17 pausen hebben er 5 niet Neptunus prominent (d.w.z. in dit geval Neptunus op een huiscusp of op de hoeken of in conjunctie met Zon of Node) en dus 12 wel, dus 70%.

Het celibaat of de samenleving van alleen mannen

Voor de celibataire leefwijze ofwel het leven met alleen mannen om je heen vond ik de aanwijzingen die ik zocht. Uranus staat vier keer in het achtste huis, dat is in 22% van de gevallen, terwijl je bij een evenredige verdeling over de huizen 6,6% mag verwachten. Maar toch heeft iedere paus zijn eigen verhaal, nog daargelaten dat pausen in vorige eeuwen in de praktijk minder celibatair waren dan ze hadden moeten zijn (althans, volgens Luther).

Het ontbrekende twaalfde huis

In vele astrologieboeken wordt het twaalfde huis genoemd als de verblijfplaats van kloosterlingen, zonderlingen, kluizenaars en zeelui (kortom, van al degenen die niet gewoon thuis wonen). Juist in deze horoscopen is het twaalfde huis opvallend leeg. Neptunus (geassocieerd met het twaalfde huis en het teken Vissen) is wel prominent aanwezig, maar de tekens Vissen en het twaalfde huis zelf ontbreken. Het is de vraag of dat ook het geval is met de echte kloosterlingen en met zendelingen, met degenen die echt ver weg zijn van huis en haard en in afzondering leven. Want een kerkvorst (ook als hij kardinaal is) leeft in het openbaar!

Tips voor diegenen die ook paus willen worden

Zorg ervoor niet te vurig te zijn, maar gereserveerd en voorzichtig. Wees vroom of doe tenminste alsof en wees spiritueel. Een beetje levensbeschouwelijk zijn helpt. Streef vervolgens naar macht en invloed.

Tips voor de kardinalenconventie

Neem iemand met Saturnus in het eerste huis of Steenbok op de ascendant om er zeker van te zijn dat hij zich aan de regels zal houden. Neptunus op het IC is een prettige bijkomstigheid. Maar wil je opnieuw een popi-jopi? Neem dan iemand met de Maan op het MC of in het tiende huis.


Opsomming van gevonden aanwijzingen

1. Paus Paul 5 (geboren 17 september 1552 om 16 uur LMT te Rome (een lid van de rijke Borghesefamilie)

Midpunten: Zon = Ascendant = Jupiter/Neptunus = Neptunus/Pluto en Jupiter = Zon/Uranus

Succesfactoren: 3

Type: luchttype.

Bij de hoekpunten: Saturnus, Pluto en Jupiter.

HXII in I en

HI in VIII.

Leeg XIIde huis.

Uranus in het achtste huis.

 


2. Paus Clement de 8ste, geboren in Fano op 24 februari 1536 om 1u10 LMT.

Succesfactoren : 5

Halfpunten : Maan = Jupiter/Neptunus plus Jupiter = Mercurius/Neptunus plus Node = Jupiter/Uranus.

Type : watertype.

Bij de hoekpunten: Neptunus.

Hij had Mars conjunct Uranus in het achtste huis.


 3. Paus Julius de Tweede, geboren 22 juni 1445, 12u20 GMT Savona

Succesfactoren : 5

Midpunten : Neptunus = Mercurius/Jupiter, Node = Neptunus/MC = Neptunus/Pluto. Type : lucht/watertype.

Bij de hoekpunten: Mercurius, Jupiter, Saturnus en Pluto.

Hij had Mars conjunct Uranus.

HI in IX en een leeg XIIde huis.


 4. Paus Paul 3 – de Paus die de Inquisitie, een rechtbank die andersdenkenden martelde en hard afstrafte, heeft opgericht – werd geboren op 28 februari 1468 om 3u23 te Canino.

Succesfactoren: 2 naast Zon vierkant Jupiter anderhalfquintiel Pluto.

Hij had Maan oppositie Neptunus. Uranus staat in het VIIIste huis. In het XIIde huis staat Cheiron.

Type: uitgebalanceerd type met hooguit wat minder vuur.


 5. Paus Leo de 10, geboren 11 december 1475 om 6u13 GMT te Florencede – een lid van de familie De Medici – heeft Mars sextiel Uranus. Op de hoekpunten staat Venus. Saturnus staat in het VIIIste huis.

Succesfactoren: 6

Midpunten: Zon = Jupiter/Uranus= Node, Asc = Neptunus/MC, Uranus = Jupiter/Neptunus.

Type: vuur-aarde elementen in een vrij goed verdeelde combinatie.


 6. Paus Paulus de 4 werd geboren op 28 juni 1477 om 1u27 GMT te Caprigliode

Op de hoeken: Saturnus.

HXII staat in het eerste huis.

Op de cuspen staan Mercurius en Venus.

Succesfactoren: 3; hij heeft Zon vierkant Jupiter en twee andere succesfactoren.

Halfpunten: Ascendant = Neptunus/Pluto = Jupiter en Pluto = Jupiter/Neptunus.

Type: watertype[1].

NB Deze man staat bekend als heksenfolteraar (NB hij heeft Saturnus = Zon/Mars = Zon/Pluto en Jupiter = Mars/Saturnus = Saturnus/Pluto; Mars staat vierkant Pluto. Dat zijn aanwijzingen voor hardvochtig gebruik van geweld, macht en invloed).


 7. Paus Clement de 7de (ook een De Medici), geboren 26 mei 1478 om 10u30 LMT te Florence

Op de hoeken: Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus

Venus en Pluto bezetten een huiscusp.

Type: Hij is iets meer een water-, dan een luchttype.

Maan staat in het achtste huis en de maansknoop in het twaalfde.

Halfpunten: Zon = Neptunus/Pluto, Uranus = Mercurius/Jupiter en MC = Jupiter/Neptunus = Jupiter/Uranus.

Er zijn 5 succesfactoren.

HXII staat in X.


 8. Pius de vierde (alweer een Medici), geboren op 29 maart 1499 om 8u52 GMT te Milaan

Mars in het achste huis en Node en Cheiron in het XIIde. Heer XII staat in X.

Geen planeten op de hoeken

Zon staat vierkant Neptunus.

7 succesfactoren

Midpunten: Pluto = Jupiter/Uranus, Neptunus = Pluto/MC, Uranus = Jupiter/MC en Mars = Jupiter/Neptunus.

Hij is een gecombineerd lucht/watertype.


 9. Gregor de 13, geboren 1 januari 1502 om 19u15 te Bolognade

De zon op een huiscusp.

Hij is een luchttype

Succesfactoren: 4 met Zon vierkant Jupiter

Zon staat ook conjunct Neptunus. Mars staat oppositie Pluto.

Halfpunten: Zon = Maan = Jupiter/Neptunus.

Zowel het achtste als het twaalfde huis: leeg.

Maan staat vierkant Neptunus.


 10. Sixtus de 5, geboren 13 december 1521 om 8u te Grottamarede

Jupiter in XII op de ascendant conjunct de Zon en 7 andere succesfactoren. De conjunctie Asc/Jup/Zon maakt een sextiel met Neptunus. Mars staat conjunct Pluto in het eerste huis. HX in I, leeg achtste huis.

Type: 6 van de 10 hemellichamen in het element aarde en geen vuur.

Halfpunten : Maan = Neptunus/Pluto, MC = Jupiter/Neptunus


 11. Paus Pius de 12de was van 1939 tot 1958 paus, dus ook tijdens de oorlog. Hij werd geboren op 2 maart 1876 om 21u40 te Rome.

Hij heeft de oppositie Mercurius/Uranus op de as IC/MC, Mars op de descendant en de Maan op de cusp van het 8ste huis. Jupiter staat in het 1ste huis. De maan staat vierkant op Saturnus.

Er zijn 3 succesfactoren.

Halfpunten: Mercurius = Jupiter/Neptunus = Uranus , Jupiter = Zon/Uranus = Mercurius/Uranus (je zou haast denken dat deze Paus aan astrologie deed), Node = Jupiter/Neptunus = MC.

Hij was een goed uitgebalanceerd vuur-aardetype.


 12. Pius de 11 (geboren op 31 mei 1857 om8 uur LMT te Desio)de had Saturnus in het XIIde huis en Jupiter in het Xde.

Type: aardetype zonder vuur.

Hij heeft de Maan oppositie Neptunus. Een conjunctie van Venus, Jupiter en Pluto staat in het Xde huis.

Zon staat halfquintiel Jupiter en er zijn 4 andere succesfactoren.

Halfpunten voor zijn ambt: MC = Neptunus/Ascendant, Uranus= Maan/Jupiter, Jupiter =Mercurius/Neptunus = Mars/Neptunus = Uranus/MC.

Het 8ste huis is leeg.


 13. Benedictus de 15, 21 november 1854 om 9u45 LMT te Genua geboren. 

Mars en Pluto op de hoeken,

Maan, Venus, Mercurius en Saturnus op een huiscusp

De maan staat oppositie Saturnus en vierkant Neptunus. Jupiter staat in het eerste huis.

Hij is een uitgesproken aarde-watercombinatie.

Behalve zon sextiel Jupiter en Pluto op het IC heeft hij nog 4 succesfactoren.

Halfpunten voor zijn ambt: Node = Neptunus/Pluto, Jupiter = Uranus/Asc, Venus = Neptunus/Pluto = Mercurius.


 14. Pius de 10, geboren 2 juni 1835 om 23 u LMT te Riese PiuXde

 Neptunus en Cheiron op de hoeken,

Jupiter op een cusp,

Saturnus in het 8ste huis

Type: combi vuur/lucht

Halfpunten: Zon = Jupiter/Uranus, Node = Neptunus/Pluto, MC = Jupiter/Neptunus Succesmidpunten : 5


 15. Paus Leo de 13de is van 2 maart 1810, geboren om 17u30 LMT te Carpinetto

Type: vuur-watercombinatie zonder het element aarde. NB Hij werd wel 93!

Op de hoeken: Neptunus – op het IC –

Venus staan op de hoeken.

Hij heeft Mars en Jupiter in het 8ste huis.

De conjunctie Zon/Venus/Pluto staat vierkant op Saturnus en Neptunus (hij is werkelijk een leuk voorbeeld van de uitzondering op de regel voor mijn leeftijdsonderzoek).

Jupiter en Neptunus maken een anderhalfvierkant.

Hij heeft liefst 9 succesmidpunten.


 16. De horoscoop van Johannes de 23, geboren op 25 november 1881 10u15 LMT te Sotto il Monteste

Saturnus en Neptunus – op het IC-,

Venus, Mercurius en Mars op de hoeken en zon op een huiscusp

Type: uitgesproken aardetype zonder lucht.

Uranus staat in het 8ste huis.

Zes succesmidpunten

Halfpunten voor zijn ambt: Zon = Jupiter/Uranus, Jupiter = Neptunus/Pluto, Pluto = Neptunus/Node.


 17. Korte duiding Johannes Paulus de Tweede:

De horoscoop van Johannes Paulus de Tweede vind je op Astrodatabank. Je ziet daar een ascendant Weegschaal (de diplomaat/politicus). Jupiter en Neptunus bezetten het tiende huis. Jupiter/Neptunus is DE religiefactor, dus helemaal onwaarschijnlijk is deze horoscooptijd niet. Hij komt actief en sportief over.
OPVALLEND: Zon, Mars, Jupiter en Neptunus zijn verbonden door quintielen en biquintielen. Je zou dit kunnen vertalen als: levens(Zon)werk(Mars)religie(Jupiter/Neptunus). 
Deze paus is een conservatief, aards volhouder en realist, dominant, doortastend en toch diplomatiek in zijn optreden. Zijn loopbaan houdt verband met religie of verre reizen. Hij kon ook bijvoorbeeld godsdienstleraar zijn of priester in een vreemd land. 
Er zijn minstens 5 succesfactoren in de horoscoop van paus JPII. De factor Jupiter/Neptunus is duidelijk aanwezig door plaatsing in het tiende huis en door de verbinding met quintielen tussen Jupiter, Neptunus, Zon en Mars.
2 april 2005
De paus is overleden om 21u37 in Rome bij transit Mars oppositie Neptunus (slopende infectie), transit Saturnus anderhalfvierkant Uranus (hartstilstand). Een duidelijk astrologisch statement dat me erg trof is dat op het moment van overlijden Neptunus in de buurt was van het IC (het punt van het levenseinde, om 21 uur 44 werd dit exact). Neptunus is de planeet van het catholicisme en van de paus.


18.
PAUS BENEDICTUS 16deDe geboortehoroscoop van de Paus heeft Jupiter en Saturnus cruciaal en roepend! Dat is dé combinatie van de hiërarchie en de roeping voor de clerus en het officiële kerkelijk leven. Saturnus staat bovenin de horoscoop in Boogschutter, zodat hij boven al een conservatief is. Jupiter staat in Vissen op de Ascendant als teken van het uitdragen van een religieuze overtuiging. Toen hij tot paus werd benoemd stond Pluto bij transit op het MC. Hij had dan ook het gevoel dat hij dit mOEst doen.

Er zijn verschillende aanwijzingen voor religie in zijn horoscoop. Behalve de prominente Jupiter in Vissen zie je Mars 22.5 graad van het midpunt Jupiter/Neptunus. Hij heeft Jupiter in Vissen (de religieuze factor Jupiter/Neptunus!) en Mars = Jupiter/Neptunus (22.5 graad aspect). Zon in Ram driehoek Neptunus maakt hem geschikt als geestelijk leider, Maan in Weegschaal geeft een diplomatiek optreden, maar het vierkant met Pluto kan de sfeer in het Vaticaan flink drukken omdat hij erg fanatiek kan zijn in bepaalde huisregels en gewoonten. Mercurius vierkant Mars in zijn geboortehoroscoop kan op ruzies wijzen. Venus vierkant Neptunus kan verkeerde keuzes maken.

Er is bij Astromarkt ook een studie naar de overeenkomsten tussen de monniken die later de ‘Martelaren van Algerije’ werden….

Reacties gesloten