Horoscopen Martelaren van Tibhirine, Algerije

Advertenties

Lot en horoscopen van de martelaren van Algerije

De horoscopen van groepen mensen die een bepaald lot delen stemmen in hoge mate overeen. Dat is het resultaat van de studie naar de horoscopen van de monniken die het slachtoffer werden van gewelddadige islamisten in Algerije.

In 1996 werd een groep trappisten monniken ontvoerd en vermoord in Algerije. Op het forum van Astrodatabank noemde iemand enige jaren geleden het tragisch lot van deze trappisten van de Our Lady of Atlas Monastry en ik zocht en vond hun geboortedata (helaas geen tijden) via Google op http://www.vocation.com/content-aoy.htm De zoektocht naar overeenkomsten en het ‘waarom toen’ heeft mij verbaasd en geschokt. Lees mee hoe het lot zes religieuze mensen bijeenbrengt om ze later onder heftige transits en progressies te confronteren met geweld en ontvoering. Hier volgt een onderlinge vergelijking van de posities in hun geboortehoroscoop. De monniken delen een religieuze omgeving en een naargeestig einde. Zij werden na het mislukken van onderhandelingen over een uitwisseling onthoofd (zie Wikipedia). Wat vind je daarvan terug in de horoscoop?

HET EINDE EN DE TRANSITS

Op 27 maart 1996 worden de monniken weggevoerd door hun moordenaars. Hun lichamen worden in mei gevonden en herbegraven. In die periode vind je transits van Uranus en Pluto in de horoscopen van alle slachtoffers.

Voor degenen die niet astrologisch geschoold zijn: Uranus is de planeet van ongevallen, arrestaties, schokkende veranderingen en scheidingen. Pluto in aspect met de zon verwijst naar een confrontatie met de dood, een levenscrisis. Neptunus is de planeet die staat voor het mysterie, de verlossing, de verdwijning en het verdriet. Hier is een opsomming:

 • Uranus staat in maart 1996 op de progressieve Mars van Paul Favre. De combinatie Mars-Uranus wijst op het risico van verwondingen. De combinatie komt altijd voor in de horoscopen van mensen die met terrorisme te maken krijgen. (Het is omgekeerd niet zo dat Mars-Uranus per se op terrorisme – als dader of slachtoffer – moet wijzen).
 • Uranus staat in oppositie met de Zon van Ringeard. Het verband tussen Zon en Uranus geeft spanningen en onverwachte veranderingen in het leven aan.
 • Uranus staat tussen Pluto en Node van Fleury in en Neptunus opponeert met de progressieve Node. Uranus-Neptunus met Node geeft een gezamenlijke rampsituatie aan.
 • Transit Pluto staat bovenop de progressieve Zon van Lebreton. Pluto is het symbool van leven en dood en de moed die je nodig hebt om te overleven in een tijd van problemen en uitdagingen.
 • De bejaarde dokter Luc Dochier (hij was nota bene 82 jaar oud) had in die tijd transit Uranus vierkant de progressieve Zon en transit Pluto inconjunct de progressieve Zon. Uranus en Pluto samen met de zon wijzen op een radicale verandering en intense spanning.
 • De prior had eveneens transits van Uranus: Uranus stond half vierkant zijn geboorte Saturnus  (vrijheidsbeperking) en anderhalfvierkant Neptunus (bewusteloos, ramp). Transit Neptunus stond op de geboorte Zon en dat wijst op isolement en ‘het op willen geven’, verdriet.

Zoveel problematische en gevaarlijke aspecten voor elk van hen doet je afvragen of er toch iets bestaat als een noodlottig toeval of misschien zelfs: noodlot. Alle monniken hadden tegelijkertijd moeilijke transits en progressies. Bij horoscopen/liefde en sterrenbeeld/ontmoetingen kun je lezen hoe de horoscopen van mensen die verliefd op elkaar worden of kinderen krijgen overeenstemmen. Die overeenstemming zie je helaas ook in de horoscopen van mensen die als groep te maken krijgen met een gewelddaad. De daders van de moord zijn nooit gepakt en hun horoscopen zijn onbekend.


ASTROLOGISCHE GEGEVENS

 • Dom Christian de Chargé (prior), geboren 18 januari 1937 in Algerije

Hij heeft geen planeten in het element lucht en is een introvert type (aarde en water- combinatie) met een sterke wil en neiging tot fanatisme (Zon oppositie Pluto), dat hij uiteindelijk moet bekopen met de dood als Neptunus transit over deze oppositie komt. Met Zon oppositie Pluto Bij zijn priesterschap stond de progressieve Zon halfvierkant Jupiter. Venus staat samen met Saturnus in het teken Vissen

 • Luc Dochier (arts en monnik), geboren 31 januari 1914 in Bourg-de-Péage

Hij heeft geen planeten in het element aarde en is een zeer sociaal en communicatief mens met 7 van de 10 planeten in de luchttekens, waarvan vijf in Waterman, het teken van sociale- en groepsactiviteiten. Hij heeft Jupiter in aspect met het midpunt Venus/Neptunus. Toen hij in 1941 trappist werd stond de progressieve zon halfsextiel progressieve Jupiter en waren er 3 planeten progressief in het teken Vissen gekomen. De maansknoop stond al in Vissen

 • Christophe Lebreton, geboren 11 oktober 1950 te Blois

Hij was een luchttype met weinig vuur of watertekens in zijn horoscoop. Toen hij trappist werd stond progressieve Zon halfvierkant Saturnus, maar toen hij priester werd in 1990 kwam de zon vierkant Jupiter te staan. Hij heeft Jupiter geaspecteerd met Venus/Neptunus. Zon staat conjunct Neptunus in de radix.

 • Michel Fleury, kok en tuinman van de orde, 21 mei 1944 in Ste Anne geboren

In zijn horosoop staat alleen de planeet Mars in een waterteken. Hij heeft Zon op de grens van Stier en Tweelingen driehoek Neptunus en een voor een kok/tuinman toepasselijke Maan in Stier. Bij het progressief halfvierkant van de Zon met Jupiter werd hij trappist. Net als bij de twee trappisten hiervoor heet hij Jupiter in aspect met het midpunt Venus/Neptunus

 • Célestin Ringeard, zanger en straatapostel, priester, 27 juli 1933 Touvois

Venus driehoek Uranus in zijn horoscoop laat de zanger zien. Ook deze trappist heeft weinig water in zijn elementenverdeling. Neptunus 22,5 graad van Mars/Jupiter geeft een variant van Jupiter/Neptunus aan. Bij zijn priesterwijding in 1960 had hij progressieve Zon conjunct Venus.

 • Paul Favre-Miville was de handyman van de orde, een voormalig loodgieter, geboren 17 april 1939

Hij heeft 3 planeten in Vissen, waaronder Jupiter en de maansknoop of Node aspecteert het midpunt Jupiter/Neptunus. Bij zijn heilige belofte in 1991 stond de progressieve Zon quintiel progressieve Jupiter.

RELIGIE: JUPITER EN NEPTUNUS

In de studie naar de overeenkomsten tussen pausen op deze site, zie je dat achttien pausen de verbindingen Jupiter/Neptunus, Jupiter/Uranus en een sterk aardeelement of een prominente Saturnus/Steenbok delen. (Lees het artikel over Pausen of kijk bij Jupiter-Neptunus). Jupiter/Neptunus is hiervan de religieuze factor (in Astrologie/leren/duiden/aspecten vind je daar meer over).

Vijf van de zes monniken hebben een combinatie met Jupiter/Neptunus in de geboortehorosccop. Maar de prior heeft deze combinatie merkwaardig genoeg niet. Althans niet met planeten en helaas kennen wij zijn MC of ascendant niet om te kunnen vaststellen of daar Jupiter/Neptunus een combinatie mee maakt. De prior heeft wel Venus in Vissen, een mooie variant op het thema. Vissen wordt traditioneel verbonden aan Jupiter en Neptunus is de moderne opvolger of bijheer. 

JUPITER EN DE PROGRESSIEVE HOROSCOOP

Opvallend is de rol van Jupiter in de progressieve horoscoop van deze mannen op het moment van toetreding of priesterschap. Jupiter is de planeet van de vooruitgang, de overtuiging, het geluk en het succes. Zie de gegevens onderaan. Zo hebben zij de toetreding ervaren.

ELEMENTEN en ONTBREKENDE ELEMENTEN

Drie van de zes personen missen plaatsingen in een bepaald element in de horoscoop. Bij de anderen is een element juist onderbelicht (weinig plaatsingen). Daartegenover staat dan juist een groot aantal planeten in de tekens van een bepaald element. In Astrologie/Leren/Duiden vind je meer over de betekenis hiervan. Het wijst in ieder geval op sterke specialisatie in een bepaalde richting.

SATURNUS voor de hiërarchie

Saturnus of Steenbok prominent (voor de hiërarchie, de status en de ambitie) zie je bij de prior. Hij heeft Zon, Mercurius en Jupiter in Steenbok. Saturnus in de Vissen (teken van de monnik).

Arts Luc Dochier heeft de Zon en Mercurius in een nauwe driehoek met Saturnus staan. Combinaties van Mercurius en Saturnus zie je vaak bij wetenschappers (Mercurius-Saturnus: een studie met een status).

Saturnus speelt alleen een rol in de horoscoop van Lebreton op het moment dat hij tot deze orde toetrad (met progressieve Zon halfvierkant Saturnus). Het aspect geeft aan dat die toetreding voor hem het einde inhield van een levensfase.

Fleury (de kok en tuinman) heeft een ongeaspecteerde Saturnus. Dat maakt het symbool van plicht, orde, verantwoordelijkheid en ambitie tot een belangrijk onderdeel van zijn leven, op elk mogelijk niveau.

Of Saturnus in de horoscoop van Ringeard prominent is geplaastst is door de ontbrekende geboortetijd niet te zeggen, maar Saturnus staat wel sterk in Waterman, maakt een driehoek met Mars en een oppositie met de conjunct van Zon en Mercurius. De aspectcombinatie wijst op een leven van hard werken met de nodige beperkingen…

Favre heeft Zon conjunct Saturnus. Alleen met geboortetijden is te zien of Saturnus prominent op de hoeken van de horoscoop staat. De samenstand van Zon en Saturnus wijst op een levensstijl die niet los te zien is van ambities, status, positie en plichten.

Hoe hoger in rang, hoe belangrijker Saturnus in het karakter en leven van de persoon lijkt. Nu is het leven in een kloosterorde niet los te zien van rangen en standen, plichten op bepaalde tijden en vooral ook zelf opgelegde beperkingen. Saturnus is het astrologisch symbool van al die zaken. Saturnus staat ook symbool voor de mate van ambitie die iemand heeft. Saturnus is belangrijk in de horoscopen van managers en … dictators.


CONCLUSIE:

In de geboortehoroscopen van de trappisten die in 1996 werden vermoord in Algerije vind je de religieuze factor. In de transits en progressies van het jaar van hun dood vind je de stress, de spanning en het verdriet terug, bij alle zes. Dat wil niet zeggen dat het hun lot was om door islamisten te worden omgebracht. Horoscopen moet je altijd zien in het licht van de cultuur, de tijd en de omstandigheden. Je kunt met transits van Uranus voor nieuwe, spannende, onverwachte, onvoorziene zaken komen te staan. Soms is het het schrikken van zoiets kleins als een muis in je kamer, soms is het een ongeval of incident, een andere keer zijn het alleen maar spanningen i.v.m. iets nieuws op je weg en als de omstandigheden er naar zijn kun je in gevaar komen. Je kunt Uranus zien als een alarmsignaal dat je niet moet negeren, en desondanks verrast worden door de situatie. Maar Fransman zijn in de Algerijnse burgeroorlog is uiteraard gevaarlijk.

LINK

Over de monniken is een film gemaakt http://www.film1.nl/films/35042-Des-hommes-et-des-dieux.html

Reacties gesloten