Inconjunct

Advertenties

HET QUINCUNX, INCONJUNCT OF 150-graden ASPECT

Welkom bij Astromarkt. Hier vind je meer informatie over het inconjunct. Het inconjunct is het aspect van 150 graden. Aspecten zijn betekenisvolle afstanden tussen objecten of hoeken in de horoscoop. De betekenis van het inconjunct is ‘gebrek aan balans’ en’niet goed op elkaar afgestemd’. Hoe komt dat?
Wil je direct naar het deel van het artikel dat handelt over het inconjunct bij transit of progressie, scroll dan naar beneden…

TEKENS + INCONJUNCT

De tekens Ram en Maagd, Stier en Weegschaal, Tweelingen en Steenbok, Kreeft en Waterman, Leeuw en Vissen vormen een inconjunct. Het gaat steeds om de elementen (vuur, aarde, lucht en water) die niet goed bij elkaar zouden passen. Bijvoorbeeld: Ram is een vuurteken en Maagd is een aardeteken. Vuur en aarde zouden minder bij elkaar passen dan vuur bij lucht en vuur past. Maar aan de andere kant is de combinatie van vuur en aarde een potentieel voor creativiteit (energie en materie). Echter: van water en vuur kun je je voorstellen dat ze niet bij elkaar passen. Vuur kan worden gedoofd door water. Maar ook door aarde. Lucht daarentegen wakkert vuur aan. Als je uitgaat van het vuurteken is lucht dus versterkend en vormen water en aarde een bedreiging. Zo vormt lucht in water dan wel bellen, maar uiteindelijk verdrijft het water de lucht. En aarde wordt van water modderig.

Kortom, je kunt je indenken dat sommige elementen minder op elkaar zijn afgestemd en ten koste gaan van elkaar.

HUIZEN, ASCENDANT EN INCONJUNCT

Een cirkel heeft 360 graden. Een halve cirkel (een oppositie) is 180 graden. Er wordt een driehoek gevormd bij 120 graden en een vierkant bij 90 graden. Vanuit de ascendant gezien is de driehoek de cusp van het vijfde huis van spel en plezier. De driehoek komt ook van de cusp van het negende huis van overtuiging, reizen en geluk (steun ontvangen).

De quincunx (het inconjunct) komt van de cusp van het zesde huis van dienstverlening, dagelijks werk en ziekte. En van de cusp van het achtste huis van leven en dood. Beide huizen worden niet als de meest gelukkige beschouwd.

Vanuit de Ascendant bekeken is een inconjunct een verbinding met een niet bepaald favoriete sector van de horoscoop.

Maar vanuit het MC gerekend gaat het om het derde en vijfde huis. Daarom zijn inconjuncten met het MC niet per se belemmerend voor de ontwikkeling op beroepsgebied.

BETEKENIS INCONJUNCT

Een enkel inconjunct (vanuit een transiterende planeet of in de progressieve horoscoop) kan een enkel negatief punt aangeven bij een positieve ontwikkeling. Je gaat bijvoorbeeld verhuizen naar een groter huis ‘maar…’ (inconjunct) krijgt een hogere hypotheek. Meer dan éen inconjunct tegelijk reflecteert een onaangename situatie en als er drie inconjuncten zijn kan er sprake zijn van een verliessituatie. Als de inconjuncten een verband hebben met het zesde of achtste huis dan verwijzen de moeilijkheden en onevenwichtige situaties naar ziekte, problemen of gevallen van leven en dood (maar voor het laatste moeten er dan ook 3 of meer aanwijzingen in verband met het achtste huis of het IC zijn). Een inconjunct in verband met het vijfde of negende huis (Jupiter) kan een geluk bij een ongeluk aangeven en soms een verliessituatie die achteraf gelukkig wordt genoemd.

In een geboortehoroscoop zou een inconjunct een gezondheidsprobleem kunnen aangeven, afhankelijk van de aard van de verbonden lichten of planeten. Een andere mogelijke uitwerking is dat er een psychische onevenwichtigheid bestaat of een lastige karaktereigenschap. Wie bijvoorbeeld Zon inconjunct Uranus heeft zal hinder hebben van zijn onafhankelijke aard, vooral omdat hij tegelijk een groepsmens is. Wie Jupiter inconjunct Saturnus heeft zal hinder hebben van gebrek aan zelfvertrouwen, of moeten slagen ondanks beperkingen, hierarchie en status. En wie Maan inconjunct Pluto heeft, waarmee extreme emoties en verlangens worden aangegeven, zal er hinder van hebben dat hij zijn zin door wil drijven en daarbij op tegenstand stuit.

Met inconjuncten ben je eigenlijk niet op je plaats in een bepaalde situatie, maar kun je er ook niet gemakkelijk van loskomen. Venus inconjunct Uranus is niet geboren voor liefdesavonturen, maar wordt toch steeds verliefd. Met Maan inconjunct Jupiter wil je aldoor meer en beter, omdat je er tot in het overdrevene bij wilt horen. Waardoor je juist de steun verliest van degenen bij wie je hoort. En zo zijn er meer manieren waarop een inconjunct kan uitwerken. Zon inconjunct Pluto wijst op een onevenwichtige eigenwaarde. Je wilt sterk zijn en indruk maken, maar eigenlijk ben je kwetsbaar.

VOORBEELDEN VAN INCONJUNCTEN

Niemand blijft dezelfde die hij of zij was bij de geboorte. Mensen groeien, leren en ontwikkelen zich. Een inconjunct in een geboortehoroscoop kan positief ingezet worden. Net zoals vuur en water (twee niet bij elkaar passende elementen) in combinatie wijst op passie (heet water), zo kunnen de niet bij elkaar passende onderdelen van de horoscoop wel LEREN samenwerken. Een paar voorbeelden:

Zon inconjunct Maan: je bent niet geboren voor een intens familie-en gezinsleven maar wilt het wel hebben. Dat vraagt om aanpassingen.

Jupiter inconjunct Saturnus is niet in de wieg gelegd als succesvol wetenschapper of functionaris, maar kan opklimmen in een hiërarchische situatie, ook al is het langzaam.

Maan inconjunct Pluto vindt het moeilijk zich aan anderen aan te passen en voelt zich al snel bedreigd, maar zou ander gedrag kunnen aanleren (misschien met hulp van een therapeut). Helaas is dit niet gelukt bij Adolf Hitler, die Maan inconjunct Pluto in het achtste huis had. Extreem gedrag uitte zich bij hem in zijn ideeën (Maan in het derde huis).

Mars inconjunct Uranus neemt risico’s en wil steeds spannende dingen uitproberen. Dat kan leiden tot ongevallen. Christopher Reeves had Mars (in het teken van de paardenkrachten: Boogschutter) inconjunct Uranus en Jupiter (symbool van de paardenkrachten) inconjunct Neptunus, dispositor van het achtste huis van leven en dood.

James Dean had Zon inconjunct Pluto en Maan inconjunct Uranus. Hij had behoefte aan spanning en sensatie (maar ontbrak het aan ervaring om ermee om te gaan) en overleed door een crash op het race circuit. Inconjunct met Uranus lijken spannende, hectische en risicovolle situaties aan te geven.

Het mag duidelijk zijn dat het inconjunct niet los kan worden gezien van de planeten en huizen die erdoor worden verbonden en altijd moeten worden bezien in het licht van de andere aanwijzingen, de sociale/economische/culturele situatie etc. Inconjuncten spiegelen een onevenwichtige situatie waarbij iets moet worden losgelaten of opgegeven om in balans te komen. Soms geven inconjuncten de ‘maar…’ in een verhaal aan (‘Ik was een ster, maar… verloor toch de wedstrijd’).

Met meerdere inconjuncten tegelijk met harde transits wordt vaak een verlies aangegeven. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de horoscoop van Barack Obama, bij het overlijden van zijn grootmoeder in Hawaiï, vlak voor de verkiezingen. Het zette veel astrologen op het verkeerde been wat de uitslag van de verkiezingen betrof: Saturnus was inconjunct zijn Ascendant, Uranus inconjunct Descendant en Pluto inconjunct IC. Drie inconjuncten gaven het overlijden van een belangrijk familielid aan in dezelfde tijd dat hij de verkiezingen ging winnen!

 Het was jammer (inconjunct) dat zijn grootmoeder niet meer meemaakte dat hij president werd.

Inconjuncten brengen niet alleen mentaal, maar ook fysiek ‘uit balans’. Als Saturnus en Neptunus erbij betrokken zijn, is bijna altijd een aandoening of ziekte betrokken. Het inconjunct is het soort aspect dat spiegelt wat helaas moet worden geaccepteerd zonder meer en dat zijn conseqenties heeft. Het effect is bijna altijd disproportioneel, buitensporig.

Neem bijvoorbeeld:

 1. de horoscoop van Mrs. Schavio, de vrouw die jarenlang in coma lag. Zij heeft Jupiter inconjunct Uranus in de geboortehoroscoop staan. Dat geeft opluchting aan en een meevaller, maar…(!)met een inconjunct is er altijd een maar… Ze bleef in leven maar… in coma. In haar horoscoop zijn de huizen 8 (leven en dood) en 4 (levenseinde) erbij betrokken.
 2. Mr. Ballesteros, een golfspeler, werd naar het ziekenhuis overgebradcht na progressief MC inconjunct Neptunus, met Transit Saturnus (heerser van het zesde huis van ziekte) inconjunct de Zon. Je ziet de ziekte as Saturnus-Neptunus en het effect van het inconjunct.
 3. John Travolta had Venus (in zijn achtste huis van leven en dood) inconjunct de Ascendant toen zijn zoon overleed. Dit ging samen met vierkanten en half vierkanten van Neptunus (dispositor 8ste huis) en Saturnus.
 4. Transit Uranus inconjunct Ascendant van Paula Abdul toen ze een stalkende fan dood aantrof in een auto voor haar huis. Transit Neptunus was daarbij inconjunct MC en Jupiter vierkant Ascendant. Jupiter en Neptunus vormen de combinatie van fans en volgelingen, en een stalker is een fan die je volgt. Haar progressieve Zon stond toen inconjunct Jupiter en Jupiter inconjunct progressieve Mars. Drie inconjuncties tegelijkertijd geven een shockerend ogenblik aan dat een einde maakt aan een onplezierige periode. Vandaar de betrokkenheid van Jupiter (een geluk bij een ongeluk).
 5. Guillaume Depardieu, zoon van Gerard en ook acteur, stierf op de dag dat transit Zon inconjunct Saturnus stond en transit Saturnus tegelijk inconjunct zijn geboorte Zon. Dat is een dubbel teken voor een slechte dag of gezondheid. Een inconjunct met de zon houdt een zeker risico voor lijf enleden in. Vader en zoon Depardieu delen het aspect Mercurius inconjunct Neptunus. Voor acteurs is het wellicht een goed aspect, maar miscommunicatie en doen alsof bij het overbrengen van boodschappen is funest voor relaties. Vader en zoon hadden dan ook de nodige communicatiestoornissen met elkaar.
 6. De geboorte zon van Patti Smith en Berti Vogts staat inconjunct Saturnus. Zij verloor een broer en een echtgenoot. Hij verloor op 12-jarige leeftijd beide ouders.
 7. Op 8 september 2008 gaf een poll aan dat McCain zou winen en Obama begon toen stemmen te verliezen. Op die dag had Obama exact transit Jupiter inconjunct zijn Zon. Hij moest afzien van het voordeel dat hij lange tijd had (maar…niet voor lang).
 8. Rui Costa eindigde zijn loopbaan als sportman omdat hij uitgeput was. Dit gebeurde met transit Pluto inconjunct Mars. Dat geeft verlies van energie aan na het overdreven gebruik ervan.
 9. Sourav Ganguly had transit Jupiter inconjunct zijn Zon toen hij ‘met pensioen ging’.
 10. Mitt Romney stopte de race naar het presidentschap begin februari 2008 toen transit Saturnus inconjunct zijn geboorte MC stond. Transit Jupiter maakte een inconjunct met zijn Pluto.
 11. Hugh Hefner’s nauwste aspect is Mars inconjunct Pluto. Dat geeft aan dat er geen evenwicht is in het gebruik of misbruik van geld, macht, invloed, politiek of …potentie.
 12. Casanova had een ‘roepende’ – ongeaspecteerde – Mars quindecile Pluto. Mars maakte een oppositie met Aries Point en stond inconjunct de Ascendant. Dat geeft perfect aan dat er sprake is van een obsessief agressief/sexueel onevenwichtig of buitensporig gedrag.
 13. Neptunus heerst over het 8ste huis van Dr. Edgar Mitchell en rijst voor zijn Zon uit. Met transit Neptunus inconjunct zijn Zon had hij in juli 2008 een slechte pers. Hij vertelde de pers dat hij geloofde in buitenaards bezoek aan de aarde.

INCONJUNCT IN PROGRESSIE OF TRANSIT

Dit deel van het artikel gaat over het transit inconjunct of het progressieve inconjunct. Als er nu (aan de hemel) een planeet 150 graden van een positie in je geboortehoroscoop of progressieve horoscoop staat, dan heb je te maken met een transit inconjunct. Als een van de posities in je progressieve horoscoop 150 graden verwijderd staat van een positie in je geboortehoroscoop, dan is er een progressief inconjunct.

Inconjuncten staan in symbolisch verband met het zesde en achtste huis (van waaruit een inconjunct met de ascendant wordt gemaakt). Het is dan ook niet verwonderlijk dat inconjuncten in transit en progressie verschijnen waar mensen ziek zijn. Het inconjunct brengt lichaam, geest of situatie uit balans. Burn outs zijn een vorm van uit balans geraakt zijn. Wanneer er meer dan 1 inconjunct tegelijk speelt, is het risico op burn out groot.

Een paar jaar geleden was het een ‘hype’ om het aantal punten te tellen dat je door spannende gebeurtenissen in een jaar had verzameld. Het kon gaan om relatief leuke dingen (trouwen, een kind krijgen, verhuizen, een nieuwe baan), maar ook om nare zaken (sterfgevallen, ziekte, een scheiding of ontslagen worden). Wanneer je een limiet had bereikt werd het tijd om in te grijpen (therapie, zaken anders gaan doen, ontspanning). Misschien is het voor astrologen (en astrologen in de dop) goed om het aantal inconjuncten te tellen.

Voorbeelden van zulke inconjuncten:

a. Prinses Mabel had o.a. twee inconjuncten tegelijk toen haar man in coma lag: transit Pluto inconjunct haar Ascendant en transit Neptunus inconjunct progressieve Zon.

http://www.astromarkt.net/mabel.html#pt

b. Whitney Houston’s ex Bobby: transit Saturnus inconjunct progressieve Zon bij haar dood. Whitney zelf had twee inconjuncten op haar sterfdag.

 1. transit Jupiter inconjunct Zon (het teveel van het goede…).
 2. Progressieve Ascendant inconjunct Ceres (voeding)

c. Jupiter’s inconjuncten geven vaak een ‘teveel van het goede’ of overdosis succes waarvoor je op een of andere manier iets moet inleveren (vaak is het de gezondheid). Transit Jupiter inconjunct de Zon van Rieu was eens een van de aspecten die hem ‘velden’.

http://www.astromarkt.net/rieu.html

c. Voorbeelden op Astropost (in het Engels)

1.George W. Bush op 9-11: Progressieve Zon inconjunct Eris (symbool van tweedracht = oorlog)

http://astropost.blogspot.com/2011/09/george-w-bush-and-eris-on-09-11.html

2. Lance Armstrong beschuldigd van doping gebruik bij transit Jupiter inconjunct Zon

http://astropost.blogspot.com/2010/08/lance-armstrong-doping-and-t-jupiter.html

3.  Opluchting bij George Michael toen het tegen een winkel aanrijden geen gewonden of verwondingen veroorzaakte, maar toch…transit Jupiter inconjunct Uranus: http://astropost.blogspot.com/2010/07/george-michael-hits-shop.html

4. Zuid-Amerikaans voetballer werd vermoord na verkeerd doelpunt met 2 inconjuncten (Progressieve Zon inconjunct Pluto en transit Pholus inconjunct zijn ‘roepende’ Saturnus).

http://astropost.blogspot.com/2010/06/andres-escobar.html

5. Edward Snowden, die verklapte dat Amerika de mails en het internetverkeer van bijna de gehele wereld in de gaten houdt, moest de VS verlaten met twee inconjuncten met zijn progressieve Zon: met Neptunus en met Ceres. Ceres symboliseert de ‘roots’, Neptunus geheimen en affaires.

6. Progressieve Zon inconjunct progressieve Neptunus in de horoscoop van het meisje dat de aanleiding vormde voor hevige rellen in Singapore: http://www.astromarkt.net/progressieve-zon-inconjunct-neptunus.html

Tenslotte: neem de orb (afwijking van de aspecthoek) voor mineure aspecten als de quincunx niet groter dan 2 graden en liever nog kleiner…Bij transits en progressies neem je de orb zo nauw mogelijk!

LINKS

Meer voorbeelden op Astropost: http://astropost.blogspot.com/search/label/Inconjunction

En lees eens over het ‘transit inconjunct alert’:

http://astropost.blogspot.com/2012/02/transit-150-degree-aspect-alert.html

Bijlage: een dubbel voorbeeld van meerdere inconjuncten tegelijk vind je in de vroegere column over Oscar Pistorius en Prinses Cristina d.d. 17 februari 2013

Reacties gesloten